Kvaziteismai administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės ir administracinių ginčų nagrinėjimo sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kvaziteismai administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės ir administracinių ginčų nagrinėjimo sistemoje: disertacija
Alternative Title:
Quasi-Courts in the System of Control of Legitimacy of Acts of Administration and Judicial Investigation of Administrative Disputes
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
191 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos administracijos kontrolės problemos. Disertacijoje į administracinių ginčų sprendimo ir administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės galimybes yra žvelgiama nauju aspektu. Tradiciškai administracinėje teisėje, šalia įvairių vidinių ir išorinių administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės būdų, paprastai išskiriama ir analizuojama teismo atliekama kontrolė. Tuo tarpu šiame darbe atkreipiamas dėmesys į specifinį kontrolę atliekantį subjektą – kvaziteismą, kuris, nagrinėdamas administracinius ginčus, tuo pačiu tikrina administracijos veiksmų teisėtumą ir gina žmogaus teises. Disertacijos tyrimo objektas - viešojo administravimo subjektų veiksmų teisėtumo kontrolės sistema. Tyrimo dalykas - kvaziteismai kaip administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės subjektas ir administracinės justicijos sistemos elementas. Tyrimo tikslas - sisteminiu požiūriu ištirti ir įvertinti skirtingų valstybių kvaziteismų funkcinės - organizacinės struktūros modelius ir pasiūlyti Lietuvos kvaziteismų veiklos tobulinimo kryptis. Darbą sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados ir pasiūlymai. Struktūrinė ir kiekybinė analizė iliustruojama grafiškai (26 paveikslai). Disertacijoje pristatoma apibendrinta kvaziteismų koncepcija, sisteminiu požiūriu ištiriami ir įvertinami skirtingų valstybių kvaziteismų funkcinės-organizacinės struktūros modeliai, atskleidžiama administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės samprata ir sistema, analizuojamos administracinių ginčų atsiradimo priežastys ir jų sprendimo galimybės padedant kvaziteisminėms institucijoms. [Iš leidinio]

ENThe thesis deals with the problems of control of administration, suggesting a new approach to the possibilities of administrative disputes resolution and control of legitimacy of administration acts. Conventionally, beside various internal and external methods of control of legitimacy of administration acts, judicial control is usually distinguished and analysed in administrative law, whereas the thesis calls for attention to the specific controlling entity – quasi-court, which through investigation of administrative disputes simultaneously controls legitimacy of administration acts and protects human rights. The object of the thesis research is the system for control of legitimacy of acts of public administration entities. Quasi-courts, as the entity of control of legitimacy of administration acts and the element of administrative justice system, constitute the subject matter of the thesis. The purpose of research consists in analysis and assessment of the models of the functional-organisational structure of quasi-courts in the systemic aspect and propose the directions of improvement of operation of Lithuanian quasi-courts. The thesis presents the generalised concept of quasi-courts, analyses and assesses the models of the functional-organisational structure of quasi-courts of various countries in systemic aspect, reveals the concept and system of control of legitimacy of administration acts, looks into the causes of administrative disputes and possibilities of their resolution with the assistance of quasi-judicial institutions. The structural and quantitative analysis is illustrated in diagram form (26 figures).

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10568
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 51
Export: