Kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliai: pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliai: pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva: disertacija
Alternative Title:
Models of legal protection for computer programs: world experience and the Lithuanian outlook
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
175 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Šio mokslinio darbo pagrindinis tikslas – identifikuoti ir pagrįsti nacionalinį kompiuterių programų teisinės apsaugos modelį, taikytiną socialinėms – kultūrinėms ir ekonominėms sąlygoms, atitinkantį strateginius valstybės tikslus, nacionalinę teisinę sąmonę bei teisės tradiciją. [...] Pirmoje darbo dalyje pateikiama teorinė kompiuterių programų ir jų teisinė apsaugos modelių analizė – kompiuterių programos samprata, kompiuterių programos, kaip teisinės apsaugos objekto, ypatumai, kompiuterių programos teisinės apsaugos modelio samprata, šio modelio tikslai, principai ir šiame darbe priimta struktūra, pateikiama istorinės raidos apžvalga ir šiandieninės būklės apibūdinimas. [...] Antroje darbo dalyje analizuojamas šiuo metu Lietuvoje taikomas kompiuterių programų teisinės apsaugos režimas, jo privalumai ir trūkumai, pateikiamas esamo teisinio režimo palyginimas su užsienio valstybėse taikomais kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliais, vertinamos galimybės tobulinti kompiuterių programų teisinę apsaugą, taip pat, atsižvelgiant į užsienio valstybių praktiką ir patirtį, Lietuvos teisės tradiciją bei socialinės – ekonominės situacijos ypatumus, pateikiamos nacionalinio kompiuterių programų teisinės apsaugos modelio prielaidos, siūlomas naujas Kompiuterių programų teisinės apsaugos įstatymas ir pateikiami jo metmenys. [...] Darbe pateikiami siūlymai dėl nacionalinio kompiuterių programų teisinės apsaugos modelio gali būti taikomi inovacijų plačiausia prasme apsaugai, kadangi kompiuterių programų technologijos reprezentuoja daugumą žinių visuomenės inovacijų. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principle aim of this research work is to identify and form a basis of national models of legal protection for computer programs, applying social – cultural and economic conditions which comply with the government’s strategic aims, the national legal consciousness and legal tradition. [...] The first part analyses theoretical models of computer programs and their legal protection – the understanding of computer programs, computer programs as objects of legal protection, features of the understanding of models of legal protection for computer programs, the aims and principles of these models and an overview of the historical development and the current state of the situation is characterised. [...] The second part analyses the legal protection currently available in Lithuania for computer programs, its advantages and disadvantages; compares existing legal rotation with models of legal protection for computer programs in foreign countries, evaluates the opportunities for improving legal protection for computer programs and, considering the practice and experience in foreign countries, Lithuanian legal tradition and special features of the socio-economic situation, provides preconditions for a national model of legal protection for computer programs, proposes the outline of a new law for the legal protection of computer programs. [...] This work makes several proposals for national models of legal protection for computer programs which could be applied in the broader sense of innovation protection, as computer program technology represents the majority of knowledge about social innovation. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10558
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 16
Export: