Ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Psychological Factors Affecting the Precision of Testimony by Children of the Pre-school Age (6-7 years)
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
141 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2004 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Reviews:
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Psychological factors influencing accuracy of testimony of preschool children Vilnius, 2004 33 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais išaugo vaikų, teikiančių parodymus, skaičius. Skirtingai nuo Vakarų šalių, kuriose atliekami gausūs empiriniai vaikų liudytojų tyrimai, mokslininkų susidomėjimas vaikų liudytojų problema Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Atsižvelgiant į darbe aptartus veiksnius, darančius įtaką vaikų pasakojimų tikslumui, teigiama, kad, nepaisant intensyvių intensyvių vaikų liudytojų, dar lieka daug neatsakytų klausimų ir neišspręstų problemų. Disertacijoje siekiama įvertinti ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų pasakojimų tikslumą bei jam darančius įtaką kognityvinius ir aplinkos veiksnius. Buvo suformuluotos tyrimo hipotezės: vaikų pasakojimų tikslumas priklauso nuo pateiktų klausimų formos, vaikų pasakojimų tikslumas priklauso nuo pasakojimo turinio, skirtingus bendruosius intelektinius gebėjimus turinčių vaikų pasakojimų tikslumas skiriasi ir faktiškasis vaikų pasakojimų tikslumas skiriasi nuo suaugusiųjų sąvokų vaikų pasakojimų patikimumo. Tyrime dalyvavo 51 vaikas iš vieno atsitiktinai pasirinkto lopšelio- darželio. Papildomai buvo apklausti 107 teisėsaugos institucijose dirbantys pareigūnai.

ENThe number of children giving testimony has gone up in the recent years. Unlike the western countries, wherein numerous empirical surveys of child witnesses are carried out, interest of researchers in the problem of child witnesses in Lithuania makes its first steps. With respect to the factors, discussed in the thesis, that affect the precision of the story of children, it is maintained that, irrespective of intense child witnesses, there remain many questions unanswered and problems unsolved. The thesis attempts to evaluate precision of the stories of children of the pre-school age (6-7 years) and cognitive and environmental factors that affect it. The following hypotheses of the survey were formulated: precision of stories of children relies on the form of posed questions, precision of stories of children relies on the content of the story, precision of stories of children with general intellectual abilities differs and the actual precision of stories of children varies from reliability of the adult notions, of the stories of children. 51 child selected at random from one nursery-kindergarten participated in the survey. 107 officials working in law enforcement institutions were additionally surveyed.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10556
Updated:
2022-01-24 17:32:28
Metrics:
Views: 42
Export: