JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė: disertacija
Alternative Title:
Analysis of Concepts of US Modernistic and Post-Modernistic Fine Art History Teaching
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
118 lap
Notes:
Dr. disert. (soc. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiandien keičiasi požiūris į meno mokymą bendrojo lavinimo mokykloje. Siekiama ugdyti ne profesionalų menininką, o visapusiškai meno srityje išprususį žmogų. Todėl pagrįstai auga susidomėjimas teorinėmis meno disciplinomis. Taip pat, realizuojant teorinio dailės pažinimo mokymą, neišvengiamai tenka atsižvelgti į kitų šalių analogišką patyrimą, nes dailės istorijos mokymas reformuojamoje Lietuvoje turi atsiremti į aiškius pamatus. Įsigalint postmodernizmo estetiniams principams, ryškėja posteuropocentrinis požiūris į dailės paveldą, kuriomis paneigiama dauguma Vakarų civilizacijos idealų, į kuriuos remiasi modernistinės ugdymo sistemos. Disertacijos tikslas – JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė.

ENCurrently, the attitude towards art teaching in schools of secondary education is changing. Schools are not attempting to nurture a professional artist, but rather a person who would be sophisticated and have comprehensive understanding of art. Thus, interest in theoretical art disciplines is reasonably increasing. Besides, implementing the theoretical teaching of fine art, experience of other countries in the field needs to be taken into consideration as teaching of fine art history in the reformed Lithuania must be based on strong foundations. As aesthetical principles of post-modernism are establishing, the post-europocentric attitude towards the fine art heritage becomes apparent, which denies most of ideals of the Western civilization, on which modernistic educational systems were based. The aim of the thesis is to analyse the concepts of US modernistic and post-modernistic fine art history teaching.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10544
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 17
Export: