Įmonės finansinių rodiklių pagrindu sudarytasis įmonės vertės modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės finansinių rodiklių pagrindu sudarytasis įmonės vertės modelis: disertacija
Alternative Title:
Company Value Model Designed on the Basis of Company Financial Indicators
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
129 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2003 metais Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete, Apskaitos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Company value model based on the company financial measures Kaunas : Technologija, 2004 33 p. : schem
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio darbo tikslas - sudaryti įmonės vertės nustatymo modelį, įvertinantį įmonės akcijų kainos priklausomybę nuo įmonės finansinių rodiklių. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjama įmonės vertės, vertinimo, turto ir verslo vertinimo sampratos bei jų ekonominiai aspektai, analizuojami įmonės vertinimo rodikliai ir jų klasifikavimo kriterijai, aptariami jų privalumai bei trūkumai, aptariama įmonės vertinimo rodiklių taikymo specifika bei problemos. Antrojoje dalyje nagrinėjamas populiarių įmonės vertinimo rodiklių santykis su įmonės rinkos kaina, analizuojamos šių rodiklių taikymo Lietuvoje galimybės, išskirtos pagrindinės problemos, su kuriomis vertinimo metu susiduriama Lietuvoje, formuojamos įmonės vertės modelio teorinės prielaidos, sudaromas įmonės vertės modelis, nagrinėjami modelio etapai, aptariamos jo taikymo galimybės. Trečiojoje disertacijos dalyje pateikiami skaičiavimui naudojamos duomenų bazės formavimo principai, tiriamas įmonės finansinių rodiklių poveikis įmonės akcininkų turimai vertei; atrinkus reikšmingiausius rodiklius, atliekamas įmonės vertės modelio eksperimentinis tyrimas Lietuvos įmonių, kurių vertybiniais popieriais 1998 - 2001 metais buvo prekiaujama Lietuvos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, pavyzdžiu; atliktas įmonės vertės modelio eksperimentinis tyrimas, kiekvienos tirtos įmonės pagrindu sudarant individualų modelį bei patikrinant jo panaudojimą prognozavimo tikslais; atliktas įmonės vertės modelio prognozavimo paklaidų palyginimas su gautomis prognozavimo paklaidomis naudojant EVA rodiklį.

ENThe key am of this article is to design a company value identification model by assessing the dependency of equity prices on financial indicators of a company. The first part of the thesis provides the analysis of company value, assessment, property, and business assessment definitions as well as their economic aspects, analysis of company assessment measures, and their classification criteria, discussed advantages and disadvantages, as well as specifics and problems pertaining to application of company assessment measures. The second part analyses the ratio of popular assessment measures to market price of a company, analyses possibilities to apply such indicators in Lithuania, underlines the key problems that are faced in Lithuania during assessment, formulates theoretical assumptions for company’s value model, analyses model stages, and discusses application possibilities. The third part of the thesis provides principles used in order to form the database needed for calculations, investigates impact of company’s financial indicators on value held by shareholders; after selection of the most significant indicators—the experimental research of the company’s value model on the basis of Lithuanian companies which had their securities traded in the Lithuanian National Stock Exchange during 1998-2001 was made by composing an individual model on the basis of each researched company and checking its utilization for the purpose of prognostication; and the comparison of prognostication errors of the company’s value model with received prognostication errors using EVA indicator was made.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10527
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 12
Export: