Įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo modelis: disertacija
Alternative Title:
The Model of evaluating the effectiveness of company‘s accounting informational system
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
120 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTĮmonėse vis plačiau diegiamos šiuolaikinės ir sudėtingos apskaitos informacinės sistemos, tačiau jų efektyvumo vertinimo metodiniai ir praktiniai aspektai plačiai nenagrinėjami. Nors mokslinėje literatūroje pateikiama daug įvairių informacinių sistemų efektyvumo vertinimo metodikų, tačiau nėra metodikos, leidžiančios visapusiškai įvertinti įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumą. Pasirinkus netinkamą metodiką, vertinimai gali būti abstraktūs ir subjektyvūs, o sistemos valdymo sprendimai menkai pagrįsti, todėl būtina nauja, moksliškai pagrįsta metodika. Įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo problemos pastaraisiais metais buvo tirtos ir Lietuvoje, bet nepakankamai. Disertacijos tyrimų tikslas - parengti įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo modelį. Tikslui pasiekti darbe buvo iškelti šie uždaviniai: • išanalizuoti įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo koncepcijas, reikalavimus ir efektyvumą lemiančius veiksnius bei nustatyti jų grupavimo principus, taip pat ištirti mokslinėje literatūroje paskelbtus apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo modelius ir nustatyti jų taikymo galimybes; • parengti kriterijų ir rodiklių sistemą, taikytiną apskaitos informacinės sistemos efektyvumui vertinti bei įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo matematinį modelį, pagrįstą tyrimų rezultatais; • patikrinti parengtojo modelio tinkamumą vertinant Lietuvos miškų urėdijų apskaitos informacinių sistemų efektyvumą, nes jos yra palyginamos tarpusavyje.

ENAn increasing number of companies install contemporary and complex accounting informational systems, yet methodological and practical aspects of evaluating their effectiveness are largely neglected. Even though, there are many methodologies for evaluating the effectiveness of various informational systems provided in scientific literature, there is no methodology enabling one to evaluate thoroughly the effectiveness of company’s accounting informational system. In the recent years, the issue of effectiveness of company’s accounting informational system has been researched in Lithuania, although insufficiently. The goal of the dissertation research is to prepare a model for evaluating effectiveness of company’s accounting informational system. The work formulates these objectives: • To analyze the concepts of effectiveness of company’s accounting informational systems, requirements and factors determining effectiveness as well as identify principles of grouping them; also, examine models for evaluating the effectiveness of accounting informational systems published in scientific literature and to determine opportunities of their application; • To prepare a system of criteria and indicators, applicable to evaluation of effectiveness of accounting informational systems and a mathematic model of evaluating the effectiveness of company’s accounting informational system, based on the research results; To verify suitability or prepared model by evaluating the effectiveness of Lithuanian State Forests accounting informational systems, because they are mutually comparable.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10526
Updated:
2022-01-02 15:15:42
Metrics:
Views: 7
Export: