Įkeitimo teisinis reguliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įkeitimo teisinis reguliavimas: disertacija
Alternative Title:
Legal Regulation of Mortgage
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
154 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT2000 metų Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įtvirtino modifikuotą, tačiau iš esmės nepakitusį įkeitimo teisinio reguliavimo modelį, perimtą iš 1997 metų Lietuvos Respublikos hipotekos bei Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymų. Disertacijos tikslu yra atskleisti įkeitimo esmę, turinį bei iškelti problemas, nustatant jų priežastis ir pasiūlant galimus sprendimo būdus. Pirmame darbo skyriuje pateikiama trumpa įkeitimo kilmės ir istorinės raidos apžvalga. Antrame skyriuje nagrinėjami trys pagrindiniai įkeitimo esmę atskleidžiantys klausimai: teisinė prigimtis, akcesoriškumas ir principai. Trečiame skyriuje aptariami įkeitimo teisinio santykio elementai: jo atsiradimo pagrindai, juo užtikrinami reikalavimai, įkeitimo subjektai ir objektas. Ketvirtame skyriuje nagrinėjami su subjektais ir objektu susiję pasikeitimai įkeitimo santykyje. Penktame skyriuje aptariami įkeitimo teisės pabaigos pagrindai, taip pat įkaito turėtojo teisių realizavimo – išieškojimo nukreipimo į įkeitimo objektą, ypatumai. Šeštas skyrius skirtas lakštinės hipotekos kaip kredito užtikrinimo formos ypatumams atskleisti. [Iš leidinio]

ENThe Civil Code of the Republic of Lithuania adopted in 2000 has established a slightly modified process of legal regulation of mortgage which, however, is largely based on the Law of Mortgage of the Republic of Lithuania (1997), and the Law on Movable Property Mortgage of the Republic of Lithuania. The thesis aims to expose the meaning of mortgage, its substance, and seeks to identify cumbersome issues including their source of origin and possible solutions. The first chapter of the work deals briefly with the history of origin and development of mortgage. The second chapter analyses three main issues conveying the meaning of mortgage, i.e. legal nature, derivativeness (accessory nature), and the principles. The third chapter discusses the elements of legal relations occurring in a mortgage, i.e. the basis of origination, the demands a mortgage aims to satisfy, the entities involved in a mortgage transaction and the object of mortgage itself. The fourth chapter investigates the changes occurring to the parties in a mortgage deal, and to the mortgage object itself. The fifth chapter deals with the basis of termination of mortgage rights, and features of exercising the rights of the mortgage holder, i.e. exercising the rights of claim in respect of the mortgaged property. The sixth chapter focuses on exposing features of mortgage bonds as an instrument of credit security.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10524
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 40
Export: