Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse
Alternative Title:
Value-Added Tax (VAT) Rates in Lithuania and EU Member States
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 26-37
Summary / Abstract:

LTPridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymai įsigaliojo nuo 1994 m. gegužės 1 d. Jis pakeitė bendrąjį akcizo mokestį ir tapo svarbiausiu biudžetinių įplaukų šaltiniu Lietuvoje. PVM yra netiesioginis mokestis. Nors jį moka verslo įmonės, tačiau reali mokėjimo našta gula ant gyventojų pečių. Pridėtinės vertės mokestį taiko apie 50 šalių, iš jų visos Europos Sąjungos (ES) šalys. Daugelis mokesčių specialistų mano, kad PVM yra efektyvus mokestis ir lengvai surenkamas, nes tiesiogiai apmokestinamas vartojimas.PVM paprastai padeda surinkti daug pajamų, esant nedideliems tarifams ir per daug nemenkinant veiklos skatinimo. Straipsnio tyrimo objektas - Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių pridėtinės vertės mokesčio tarifų taikymo praktika. Tyrimo tikslas - Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių pridėtinės vertės mokesčio tarifų lyginamoji analizė. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamų struktūrą ir įvertinti vyraujančius mokesčius. 2. Išanalizuoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifų kitimą Lietuvoje 1994-2004 m. laikotarpiu. 3. Palyginti ES ir Lietuvoje taikomus PVM tarifus ir numatyti jų kitimo tendencijas harmonizuojant ES mokesčių sistemą. Straipsnyje taikyti tyrimo metodai: norminių dokumentų, literatūros, statistinių duomenų analizė, duomenų grupavimas ir lyginamoji analizė.

ENThe law on value-added tax (VAT) entered into force on 1 May 1994. It replaced the general excise duty and became the key source of budgetary revenues in Lithuania. VAT is an indirect tax. Although it is paid by business undertakings, the real tax burden has to be born by members of population. VAT is applied in app. 50 states, including all member states of the European Union (EU). Many tax specialists believe the VAT is an effective easily collectable tax, because it directly taxes consumption. In general, VAT helps to collect a lot of revenues, despite low rates and does not have an excessively negative impact on entrepreneurship. The subject of the research of the article is the practice of VAT rates in Lithuania and EU member states. The aim of the research – analysis of VAT rates in Lithuania and EU member states. Objectives of the research: 1. Analyse the budgetary revenues structure of Lithuania‘s national budget and evaluate prevalent taxes. 2. Analyse changes in VAT rates from 1994 to 2004. 3. Compare EU and Lithuanian VAT rates as well as forecast tendencies of changes during harmonisation with the EU tax system. Methods of the research applied: analysis of rules and regulations, literature and statistics, grouping and comparative analysis of data.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Perskirstomasis pridėtinės vertės mokesčio vaidmuo Lietuvoje / Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė. Verslo sistemos ir ekonomika. 2014, Nr. 4 (1) p. 30-42.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1052
Updated:
2018-12-20 23:04:28
Metrics:
Views: 90    Downloads: 24
Export: