Finansinio turto problema nuosavybės teisės doktrinoje ir teisinėje praktikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinio turto problema nuosavybės teisės doktrinoje ir teisinėje praktikoje: disertacija
Alternative Title:
The Problem of physical assets in the doctrine of property law doctrine and court practice
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
184 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Šio mokslinio darbo tikslas yra sisteminiu požiūriu ištirti ir įvertinti finansinio turto instituto problematiką nuosavybės teisės doktrinoje ir teisinėje praktikoje bei pasiūlyti finansinio turto nuosavybės teisės įgyvendinimo problemų sprendinius. [...] Pirmoje darbo dalyje pateikta nematerialiojo ir teikiančio pajamų srautą turto koncepcija, kuri padeda išspręsti teisinių ir ekonominių reikalavimų koliziją bei pagrįsti finansinio turto instituto ištakas, atlikta finansinio turto sąvokos analizė bei atskleista finansinio turto samprata, pasitelkiant finansinio turto instituto genezę nuosavybės teisės doktrinoje, ištirtos finansinio turto instituto funkcijos fundamentaliu teoriniu ir taikomuoju praktiniu aspektais. . [...] Antrojoje dalyje atliekama sisteminė finansinio turto nuosavybės teisinių santykių struktūrinių elementų (objekto (finansinio turto), subjektų padėties ir nuosavybės teisės turinį sudarančių įgalinimų) analizė praktiniu aspektu. [...] Gauti rezultatai atsako į darbo pradžioje išskirtas problemas, t.y. apibrėžta finansinio turto instituto samprata, atlikta apibendrinanti finansinio turto instituto teorinė ir praktinė analizė [...], naujai įvertinta finansinio turto doktrina [...], nurodytos ginčų dėl finansinio turto nuosavybės teisės įgyvendinimo subjektyvios ir objektyvios prielaidos, apibendrinta Lietuvos ir užsienio šalių sukaupta teisinio reguliavimo ir teisminės praktikos patirtis, atrasti finansinio turto nuosavybės teisės įgyvendinimo dėsningumai [...], pasiūlytos teisės aktų tobulinimo, taikymo rekomendacijos, bei finansinio turto instituto raidos prognozės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This body of research seeks to investigate a systematic overview and evaluation of the problems of physical assets institution in the doctrine of property law and in court practice and to propose solutions to these problems. [...] The first part considers the concept of sources of assets and applicable taxes, which helps to resolve the conflict between the legal and economic requirements and establishes the source of physical assets (institution), analyses the concept of physical assets and clarifies the understanding of physical assets, inviting the genesis of physical assets (institution) in the property law doctrine, investigates the fundamental theories of physical assets (institution) functions and aspects of their practice. [...] The second part systematically analyses the relations between the structural elements of physical assets property law, and examines practical aspects of (objective (physical assets) and subjective situation and the content enabling property law formation. [...] The results obtained answer the questions posed at the start of the thesis, i.e. it defines the understanding of financial assets, analyses the general theory and practice of financial assets institution […], re-evaluates the physical assets doctrine […], indicates the subjective and objective preconditions arguments for implementing physical assets property law, generalises Lithuanian and foreign countries’ experience in legal regulation and court practice, finds the nature of implementing physical assets property law […], proposes improving legal acts, applying recommendations and a forecast for the development of physical assets property law. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10519
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 16
Export: