Energijos tausojimo valstybinė politika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Energijos tausojimo valstybinė politika: disertacija
Alternative Title:
National policy on energy saving
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
63 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Other Editions:
Habil. darbas santrauka: Energijos tausojimo valstybinė politika Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos energetikos institutas, 2000 49 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDarbe sprendžiama, kaip susieti energijos tausojimo priemonių įgyvendinimą su bendrąja energetikos ir ekonomine politika, o valstybės organizuojantį ir finansinės paramos vaidmenį grįsti visapusišku teigiamu efektu, kurį duotų praktinis nustatyto ir įmanomo įgyvendinti energijos tausojimo potencialo panaudojimas. Teorinės analizės pagrindu suformuluota energijos tausojimo sąvoka kaip vertinė kategorija, leidžia nustatyti energetikos ir ekonomikos ryšius jų proporcingumo atžvilgiu bei energetikos raidos kriterijų orientuojantis į siektiną užsienio šalių lygmenį. Atlikta analizė, koncentruota į proporcijas, kurios egzistuoja tarp energetikos įvairių sektorių ir ekonomikos bei išreiškiamos daugeliu visuotinai pripažintų sąveikos rodiklių. Jas palyginus su kitų šalių analogiškomis proporcijomis, paaiškėja pirminės finansinės energetikos įmonių sunkumų priežastys ir jų pasekmės makroekonominėje plotmėje. Analizė įrodė, kad energijos tausojimas turėtų didžiulę visapusišką teigiamą įtaką šalies ekonomikai, gamtosauginių reikalavimų vykdymui. Suformuluota valstybinės energijos tausojimo politikos koncepcija. Pagrindiniai jos principai - energijos tausojimas yra vertinių energetikos ir ekonomikos proporcijų atstatymas tokiu būdu, kuris įgalintų ekonomikos raidą numatomais tempais. Rekomenduojamų priemonių visuma yra viena kitą sąlygojančių ekonominių ir organizacinių priemonių kompleksas, įtvirtintinos energijos tausojimo įstatymu ir nereikalaujančios valstybinės valdžios nuolatinio reguliavimo. Šios priemonės neprieštarauja rinkos ekonomikos teorijai ir praktikai. [Iš leidinio]

ENThis work focuses on how implementation of energy-saving measures might be linked to general energy and economic policy while maintaining the positive thrust that a national organisational and financial support role for making practical use of established and potential energy saving practices would give. A concept of energy saving formulated on a theoretical basis as a value category, allows links between energy and the economy to be determined with respect to their proportionality and energy development criteria, focusing on attaining a level similar to that in foreign countries. An analysis was done concentrating on the proportions that exist between the various energy sectors and the commonly stated and universally recognised interaction indicators of the economy. When compared with those of other countries in analogous proportions, the primary reasons for the financial difficulties of energy companies and their implications in the macro-economic context become clear. The analysis showed that energy saving would have a very large overall positive impact on the national economy and on achieving environmental protection requirements. A national energy-saving policy is formulated. Its core principles - saving energy is a way of restoring the balance between energy and the economy in such a way as to enable economic development to proceed at the desired pace. The overall package of recommended measure is complex set of economic and organisational measures that affect one another, supported by the Law on Energy Conservation, not requiring continuing state regulatory control. These measures are not in conflict with the theories and practice of market economics.

Related Publications:
The Assessment of natural gas pricing / Vilda Giziene, Lina Zalgiryte. Procedia - social and behavioral sciences. 2015, 213, p. 111-116.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10514
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 5
Export: