Eksporto kreditavimo veiklos finansavimo plėtra Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eksporto kreditavimo veiklos finansavimo plėtra Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
130 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir daugelyje kitų posocialistinių šalių, plėtojant užsienio prekybą, atsirado poreikis sukurti patikimą eksporto kreditavimo veiklos finansavimo sistemą. Jos kūrimo sudėtingumą ir svarbą lemia šios veiklos daugiaaspektiškumas ir problemų kompleksiškumas. Disertacijoje tiriamas eksporto kreditų finansavimas, kai užsienio prekybos dalyvių santykiai grindžiami kreditavimo veikla. Iškelta apyvartinių lėšų trūkumo problema Lietuvoje, su kuria susiduria eksportuojantys rinkos subjektai. Suformavus pagrindinius eksporto kreditų finansavimo principus, pasiūlytas eksporto kreditų draudimo mechanizmas, kuris įdiegtas į eksporto kreditų finansavimo veiklą, padeda formuoti saugų eksporto kreditų finansavimą. Specifinio eksporto kreditų draudimo mechanizmo suformavimas grindžiamas atliktais Lietuvos eksporto kreditavimo rinkos tyrimais ir jos specifika. Pagrindinis darbo tikslas - išnagrinėti eksporto kreditų finansavimo plėtros tendencijas ir finansavimo problemas bei atrinkti tinkamiausius problemų sprendimo būdus Lietuvos eksporto kreditų finansavimui plėtoti. Darbe nustatytas eksporto kreditų finansavimo evoliucijos ryšys su užsienio šalių eksporto rinkos ypatybėmis šiuolaikiniu ekonominės raidos etapu. Pasiūlyta eksporto kreditavimo veiklos skatinimo ir plėtros programa, numatanti apyvartinių lėšų formavimo būdus ir priemones. Darbe įvertinta pasiūlyto eksporto kreditų draudimo modelio nauda patikimo eksporto kreditų finansavimo proceso formavimui. Pasiūlytos eksporto kreditavimo veiklos finansavimo proceso tobulinimo priemonės turėtų užtikrinti proceso nenutrūkstamumą ir tęstinumą.

ENIn Lithuania, as well as in other post-social countries, the development of foreign trade inspired the need for creating reliable funding system of credit-based export activities. The complexity and the importance of such system depend on multiple aspects of this problem. The thesis analyses export credit funding system when foreign trade relationship is based on credit activities. It discusses a problem of current assets which is being faced by Lithuanian exporters. The author describes essential principles of export credit funding and suggests export credit insurance mechanism which, together with export credit funding activities, would help forming safe funding of export credits. Creating this special export credit insurance mechanism is based on the research and specificities of Lithuanian export credit market. The main objective of the research is to analyse tendencies in the development of export credit funding, highlight funding problems, and identify methods mostly suitable for developing export credit funding system in Lithuania. The thesis sets the correlation between the evolution of export credit funding system and particularities of foreign markets in contemporary development period, and suggests a program for promoting export credit funding activates as well as developing tools and methods for accumulating current assets. The thesis defines the value of export credit insurance model offered for forming reliable export credit funding system. Tools offered for the improvement of export credit funding here should guarantee continuity and persistence of this process.

Related Publications:
Eksporto rizika ir jos mažinimo galimybės / Dalia Bernatonytė, Bronius Neverauskas. Inžinerinė ekonomika. 2002, Nr. 4 (30), p. 45-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10510
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 6
Export: