Kyšininkavimo prevencija ir kontrolė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kyšininkavimo prevencija ir kontrolė: disertacija
Alternative Title:
Prevention and control of bribery
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
186 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Bribery prevention and control Vilnius, 2006 38 p
Summary / Abstract:

LTKyšininkavimas šiuolaikinėje visuomenėje yra viena labiausiai paplitusių korupcinių nusikalstamų veikų, pasižyminti ypatingai dideliu latentiškumu, kelianti rimtą grėsmę teisinei valstybei, demokratijai, žmogaus teisėms. Disertacijos tikslas – atlikti kyšininkavimo, kaip Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtos nusikalstamos veikos, požymių, veiksnių bei tendencijų analizę, apžvelgti kyšininkavimo prevenciją bei kontrolę reglamentuojančius tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, pateikti siūlymus šių Lietuvos teisės aktų tobulinimui. Disertacijoje atskleidžiami kyšininkavimo, kaip nusikalstamos veikos, objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, statistinių duomenų bei atliktų kriminologinių tyrimų pagrindu aptariamos kyšininkavimo tendencijos Lietuvoje bei kyšininko subjekto asmenybės bruožai. Kompleksiškai analizuojami pagrindiniai kyšininkavimo veiksniai. Skiriant ekonominių, politinių, etinių-psichologinių, teisinių bei institucinių veiksnių grupes, tiriamas į jas įeinančių atskirų veiksnių vaidmuo korupcinių santykių formavimuisi bei vystymuisi. Disertacijoje taip pat aptariami kyšininkavimo prevenciją ir kontrolę reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, atskleidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų netikslumai ir trūkumai, teikiami siūlymai jų tobulinimui. Kriminologiniu požiūriu ši disertacija yra pirmas Lietuvoje vientisas darbas, analizuojantis kyšininkavimo veiksnius ir teisinį kyšininkavimo prevencijos ir kontrolės reglamentavimą. [Iš leidinio]

ENBribery is one the most widespread corruption criminal activities in a contemporary society; it stands out for especially high level of latency, poses a threat to legal state, democracy, human rights. The goal of dissertation is to carry out analysis of bribery, as totality of criminal acts, features, factors and tendencies, defined in the Criminal Code of the Republic of Lithuania; to examine international and the Republic of Lithuania legislation regulating prevention and control of bribery; provide recommendations on how to improve this legislation in Lithuania. The dissertation reveals objective and subjective features of bribery, as criminal activity; on the basis of statistical data and performed criminological research, the author discusses trends in bribing in Lithuania and personal features of briber’s subject. Main factors of bribing are thoroughly analyzed. By distinguishing groups of economic, political, ethical-psychological, legal, and institutional factors, the author examines the role of separate factors, subsumed in these groups, in inception and evolution of corrupt relations. The dissertation also discusses prevention and control of bribery and international, national legislation its control; the author reveals inaccuracies and shortcoming of legislation of the Republic of Lithuania, provides recommendations for improving it. From a criminological perspective, this dissertation is first unified work in Lithuania that analyzes bribing factors and legal regulation of prevention and control of bribery.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10493
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 46
Export: