Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti: disertacija
Alternative Title:
Models of E-Commerce for Business Efficiency Enhancement
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
158 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete, Įmonių ekonomikos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Electronic commerce models for increasing business effectiveness Kaunas, 2005 35 p
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema: kaip galima vertinti elektroninės komercijos adaptacijos versle poveikį verslo efektyvumui minimizuojant kaštus. Tyrimo objektas - elektroninė komercija verslo efektyvumo didinimo plotmėje. Tyrimo tikslas - remiantis elektroninės komercijos įtakos verslo efektyvumui vertinimu, suformuoti elektroninės komercijos modelį, skirtą verslo efektyvumui didinti minimizuojant kaštus. Tyrimo uždaviniai: 1. atlikti elektroninės komercijos ir verslo efektyvumo sampratų analizę ir įvertinti jų tarpusavio sąryšį, akcentuojant kaštų minimizavimo vaidmenį. 2. išnagrinėti mokslines diskusijas dėl elektroninės komercijos sampratos ir suformuoti asmeninį požiūrį į šį fenomeną bei patikslinti elektroninės komercijos apibrėžimą. 3. identifikuoti kaštų komponentus, sąlygojamus elektroninės komercijos procesų ir turinčius įtakos verslo efektyvumo didinimui. 4. sudaryti verslas - verslui elektroninės komercijos modelį, orientuotą į verslo efektyvumo didinimą minimizuojant kaštus. 5. įvertinti elektroninės komercijos paplitimą ir perspektyvas versle tarptautiniu mastu. 6. pagrįsti verslas - verslui elektroninės komercijos modelio pritaikomumą versle, remiantis empirinių kokybinių tyrimų rezultatais. 7. įvertinti disertaciniame darbe suformuoto verslas – verslui elektroninės komercijos modelio taikymo galimybes įmonėse, remiantis atlikto eksperimento rezultatais.

ENThe scholarly issue is as follows: how to appraise the impact of e-commerce tools on business efficiency enhancement through minimisation of costs. The object of the research – e-commerce for business efficiency enhancement. The aim of the research – on the basis of the appraisal of the impact of e-commerce tools on business efficiency enhancement to develop an e-commerce model aimed at business efficiency enhancement through minimisation of costs. Objectives of the research: 1. carry out an analysis of the concepts of e-commerce and business efficiency, identify interrelationship, focussing on minimisation of costs; 2. examine scholarly discourse on the concept of e-commerce and formulate an individual approach to this phenomenon, specify the definition of e-commerce; 3. identify cost components affected by e-commerce processes and having an impact on business efficiency enhancement; 4. make up a business-to-business e-commerce model oriented towards business efficiency enhancement through minimisation of costs; 5. appraise prevalence of e-commerce and prospects in business from an international perspective; 6. on the basis of empirical qualitative research findings, substantiate the applicability of a business-to-business e-commerce model in business; 7. on the basis of experimental findings, appraise application possibilities of the suggested business-to-business e-commerce model in enterprises.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10490
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 11
Export: