Elektroninės komercijos apmokestinimo teisinis reglamentavimas: Lietuvos kontekstas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės komercijos apmokestinimo teisinis reglamentavimas: Lietuvos kontekstas: disertacija
Alternative Title:
Legal Regulation of E-Commerce Taxation: The Lithuanian Context
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
119 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal regulation in the area of electronic commerce taxation: the Lithuanian context Vilnius, 2004 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tyrinėjami elektroninės komercijos apmokestinimo institutai, egzistuojantys įvairių valstybių praktikoje arba teoriniu lygmeniu. Šiame moksliniame darbe išsikeltas tikslas yra identifikuoti elektroninės komercijos apmokestinimo institutus ir pagrįsti jų nacionalinį efektyvų teisinį reglamentavimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos strateginius tikslus bei teisės tradiciją. Disertacijoje kompleksiškai nagrinėjamos įvairių valstybių elektroninės komercijos apmokestinimo institutų efektyvaus teisinio reglamentavimo galimybės remiantis įvairių socialinių mokslų žiniomis. Tai leidžia integruoti naujesnius socialinių mokslų duomenis tiriant atskirus problemos aspektus ir iš teisinių pozicijų įvertinti elektroninės komercijos apmokestinimo reikšmę bei jos raidos perspektyvas Lietuvoje. Moksliniame darbe suformuluotos teorinės konstrukcijos, nuostatos ir išvados sudaro būtinas prielaidas nustatant bendrą valstybės politiką ir strategiją mokestinės sistemos elektroninės komercijos srityje pertvarkymo klausimu. [Iš leidinio]

ENThe dissertation examines the taxation of electronic commerce in theory or in the practice of various countries. This scientific work aims to identify the model of e-commerce taxation and provide arguments regarding their effective national regulation in conformity with the strategic goals and the legal tradition of the Republic of Lithuania. On the basis of interdisciplinary social scientific knowledge, the dissertation provides a complex examination of the possibilities of effective legal regulation of taxation of various countries’ electronic commerce. This allows integrating the newer social scientific data in examining individual aspects of the problem and assessing the significance of e-commerce taxation and the prospects of its development in Lithuania. The theoretical constructs, approaches and findings formulated in the scientific work create the necessary conditions for the general national policy and strategy with regard to the reform of the tax system in the area of electronic commerce.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10489
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 7
Export: