Diplomatinė gynyba : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diplomatinė gynyba: disertacija
Alternative Title:
Diplomatic Defense
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
134 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDiplomatinė gynyba – fizinių ar juridinių asmenų, kuriems padarytas tarptautinės teisės pažeidimas, gynyba pagal tarptautinę teisę yra tradicinė tarptautinės teisės problema. [...] Diplomatinė gynyba ypač aktuali naujai susikūrusioms ar atkūrusioms savo nepriklausomybę valstybėms, nes praktika rodo, jog jos dažnai susiduria su diplomatinės gynybos priemonėmis. [...] Reikėtų pripažinti, kad valstybės diplomatinę gynybą savo piliečiams suteikia remdamosi ne vien nustatytais teisiniais, bet taip pat ir politiniais pagrindais. [...] Kartu diplomatinė gynyba yra priemonė, ribojanti ir didžiųjų valstybių veiksmus silpnesniųjų valstybių atžvilgiu. [...] Disertacijos tyrimo tikslas – atskleisti diplomatinės gynybos sąlygų ir priemonių problemas ir rasti jų sprendimo būdus. [...] Darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmajame skyriuje nagrinėjam diplomatinės gynybos istorinės raidos ypatumai ir samprata. Antrajame skyriuje nagrinėjamos diplomatinės gynybos sąlygos: tarptautinės teisės pažeidimas kaip diplomatinės gynybos sąlyga, pilietybė kaip diplomatinės gynybos sąlyga ir vidaus gynybos priemonių išnaudojimo taisyklė. Trečiajame skyriuje tiriamos diplomatinės gynybos priemonės: taikios priemonės ir karinio ar prievartinio pobūdžio priemonės.

ENDiplomatic defence represents protection, on the basis of international law, of individuals or legal entities in respect of whom an infringement of international law is committed, and is a legacy issue of international law. [...] [...] Diplomatic defence is especially relevant for newly established states as well as those who have restored their independence recently. In practice such countries frequently face the necessity of using diplomatic defence measures. [...] It must be acknowledged that countries provide their citizens with state diplomatic defence based not only on established legal grounds, but also political grounds. [...] Diplomatic defence is also a measure restricting the larger nations in their acts aimed at smaller and weaker countries. [...] The object of research of the thesis is to expose the problems related to diplomatic defence conditions and measures, and to seek solutions. [...] The study comprises three main sections. The first section deals with historical development of the concept and application of diplomatic defence. The second section inquires into conditions of diplomatic defence, i.e. infringement of international law as an assumption for diplomatic defence, citizenship as a condition for diplomatic defence and the principle of exhausting domestic defence measures before diplomatic defence is applied. The third part investigates the measures of diplomatic defence, including peaceful measures, and military or compulsory measures.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10483
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 7
Export: