Atvykstamojo turizmo ekonominio produkto vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atvykstamojo turizmo ekonominio produkto vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Evaluation of an Economic Product of Incoming Tourism
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
165, 8 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe suformuluota mokslinė problema Lietuvoje mažai tyrinėta. To priežastys sietinos su sąlyginai trumpu turizmo veiklos plėtros laikotarpiu rinkos ekonomikos sąlygomis. Lietuvoje turizmo produkto ekonominės sampratos pagrindimas ir turinys neatsiejami nuo paslaugų ūkio studijų. Paslaugų ūkio struktūrą, paslaugų formavimo ir pateikimo rinkai specifiką kuri aktuali ir turizmo paslaugoms, savo moksliniuose veikaluose analizavo Lietuvos mokslininkai V. Kindurys, B. Vengrienė ir kiti. Disertacijos tyrimų objektas - atvykstamojo turizmo ekonominis produktas ir jo poveikis ekonomikai. Atsižvelgiant į atvykstamojo turizmo produkto tyrimo daugiaplaniškumą, šiame disertaciniame darbe atsiribojama nuo kitų atvykstamojo turizmo produkto tyrimo aspektų, tyrimo objektas tiriamas tik atvykstamojo turizmo ekonominio produkto aspektu. Tai įgalina, apibrėžiant tyrimo objektą, vartoti atvykstamojo turizmo ekonominio produkto sąvoką. Tyrimo tikslas - išanalizavus atvykstamojo turizmo ekonominio produkto turinį ir jo kūrimo specifiką atskleisti atvykstamojo turizmo ekonominiam produktui įtakos turinčių turizmo aplinkos elementų ir produktą kuriančių įmonių klasterio sąveiką ir pasiūlyti produkto poveikio ekonomikai vertinimo metodiką, kurios pagrindu būtų galima nustatyti Lietuvos atvykstamojo turizmo ekonominiam produktui įtakos turinčius turizmo aplinkos elementus, pateikti Lietuvos atvykstamojo turizmo ekonominio produkto poveikio ekonomikai vertinimą numatyti šių rezultatų panaudojimo galimybes, planuojant atvykstamojo turizmo plėtrą.

ENThe scholarly issue formulated in the doctoral thesis has not been widely analysed. Absence of research is due to a relatively short period of tourism development within the context of a market economy. In Lithuania the substantiation and content of the economic concept of a tourism product are closely related to studies of the services sector. The structure of service industry which is also relevant for rural tourism have been studied by Lithuanian scholars V. Kindurys, B. Vengrienė, etc. The object of the doctoral thesis is an economic product of incoming tourism and its impact on the national economy. With regard to the multifaceted nature of the research into incoming tourism product, the present doctoral thesis does not look into further aspects of incoming tourism and limits itself to the economic product of incoming tourism. Aim of the research – reveal the interplay of factors of tourism environment and clusters of enterprises creating an economic product of incoming tourism, come up with a methodology for evaluating economic impact of the product which could be used as a basis for identifying elements of tourism environment affecting the economic product, present an assessment of the economic product of Lithuania‘s incoming tourism, foresee practical application of research findings while planning incoming tourism development.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10471
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 14
Export: