Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais teisinis reguliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais teisinis reguliavimas: disertacija
Alternative Title:
Legal regulation of non-cash/credit payments
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tyrimo tikslas - apibendrinus tarptautinio ir atskirų šalių nacionalinio teisinio reguliavimo patirtį atsiskaitymų negrynaisiais pinigais srityje, pasiūlyti praktinį modelį LR civiliniam teisiniam atsiskaitymų negrynaisiais pinigais reguliavimui tobulinti. [...] Pirmajame skyriuje aptarti trys pagrindiniai teisinio reguliavimo mechanizmo funkciniai elementai: • teisės normos, kaip teisinio reguliavimo mechanizmo pagrindas, • teisės normų realizacijos teisiniuose santykiuose formos, ir • teisės santykiai, kaip teisės normų poveikio objektas. [...] Taip pat aptariami civilinio teisinio atsiskaitymų negrynaisiais pinigais reguliavimo mechanizmo tyrimo metodologiniai klausimai [...] Antrajame skyriuje aptariami pagrindiniai klausimai, leidžiantys atskleisti teisinę atsiskaitymų negrynaisiais pinigais sąvoką, teisinė jos prigimtis ir bendroji charakteristika, [...] nagrinėjami valiutiniai atsiskaitymų teisiniai santykiai, [...] pinigų reikšmė civilinės teisės doktrinoje. [...] Trečiajame skyriuje aptariamos konkrečios atsiskaitymų negrynaisiais pinigais priemonės – mokėjimo pavedimas, akredityvas, inkaso. [...] LR civiliniam teisiniam atsiskaitymų negrynaisiais pinigais reguliavimui tobulinti galima pasiūlyti tokį modelį – priimti vieną bendrą įstatymą, reglamentuojantį bendruosius prievolinius teisinius atsiskaitymų klausimus, ir specializuotus įstatymus, reglamentuojančius atskirus atsiskaitymų negrynaisiais pinigais būdus,[...] komerciniams bankams ir jų klientams galima rekomenduoti sukurti autonomiškus sutartinius reguliavimo modelius. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this dissertation is to generalise international experience of regulating non-cash payments and the experiences of different countries in this sphere, to suggest a practical model for improving the regulation of civilian non-cash payments in the Republic of Lithuania. [...] The first chapter discusses three fundamental elements of legal regulation mechanism functions: • Norms of law as a fundamental legal regulation mechanism; • The realisation of norms of law in legal relations forms, and • Legal relations as an object of the effect of norm of law. [...]Research method issues in civil law mechanisms for regulating non-cash payment methods are also discussed. [...] The second chapter discusses the fundamental issues allowing the legal concept of non-cash payments to be revealed, their legal nature and general characteristics, […] examines legal relations governing currency calculation, […] the understanding of money in civil law doctrine. [...] The third chapter discusses concrete means of non-cash payments, such as payment commission, letter of credit, and collection. [...] The following model is suggested for the improvement of non-cash payment regulations in the civil law of the Republic of Lithuania: adopt a general law regulating general obligations of legal payment issues and specialised laws regulating separate methods of non-cash payment, […] autonomous agreement regulation models are recommended for commercial banks and their clients. […].

Subject:
Related Publications:
Patikėtos svetimos turtinės teisės pasisavinimo ir iššvaistymo samprata / Oleg Fedosiuk. Jurisprudencija. 2008, Nr. 11 (113), p. 72-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10470
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 21
Export: