Akcijų portfelio sudarymas ir valdymas besikuriančioje rinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akcijų portfelio sudarymas ir valdymas besikuriančioje rinkoje: disertacija
Alternative Title:
Working out and management of the share portfolio in a developing market
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
129 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – parengti akcijų portfelio sudarymo ir valdymo modelį, kurio pagalba besikuriančių rinkų sąlygomis būtų galima valdyti investicijų į akcijas pajamingumo ir rizikos lygį. Darbo tyrimo objektas - moderniosios portfelio teorijos modeliai. Lietuvos akcinių bendrovių akcijos ir iš jų sudarytas portfelis. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: - Išnagrinėti akcijų portfelio moderniosios teorijos modelius. - Įvertinti šių modelių taikymo galimybes besikuriančios rinkos (Lietuvos pavyzdžiu) sąlygomis. - Matematinės statistikos pagalba nustatyti mikroekonominius ir makroekonominius veiksnius, turinčius didžiausią įtaką akcijų rinkos kainai. - Atrinktus veiksnius agreguoti atitinkamai į bendrąjį mikro faktorių ir bendrąjį makro faktorių. - Sukurti daugiafaktorinį akcijų portfelio sudarymo ir valdymo modelį, kurio pagalba galima įvertinti mikro ir makro faktorių įtaką akcijų portfelio pajamingumui ir rizikai. - Sukurto modelio ir kvadratinio programavimo metodų pagalba, naudojantis Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos skelbiamais faktiniais duomenimis, sudaryti optimalų akcijų portfelį. - Sukurtą modelį adaptuoti praktikoje ir įvertinti jo patikimumą. Darbe įvertinti išvystytos rinkos šalių dažniausiai naudojamų akcijų portfelio sudarymo ir valdymo (H. Markowitz ir rinkos — W. Sharp) modeliai, jų taikymo galimybės Lietuvos vertybinių popierių rinkos sąlygomis. Parengtas daugiafaktorinis akcijų portfelio sudarymo ir valdymo modelis, kurio praktinio taikymo galimybės patikrintos Lietuvos vertybinių popierių rinkos sąlygomis.

ENThe aim of the study is to work out a model of the share portfolio and its management, which could help control the level of profitability and risk of shares under the conditions of emerging markets. The following objectives have been set to reach the aim: • To analyse models of the modern share portfolio theory. • To evaluate possibilities of application of these models under the conditions of a developing market (Lithuania’s example). • Based on statistical data to establish microeconomic and macro¬economic factors, which have the greatest impact on the share market prices. • To adequately incorporate the chosen factors into the common micro and macro factors. • To create a multi-factorial model of the share portfolio creation and management, with the help of which an impact of micro and macro factors on the share portfolio’s profitability and risk would be determined. • To set an optimal share portfolio by means of the created model and methods of square programming, using officially published figures by the National Stock Exchange. • To apply the created model into practise and to evaluate its reliability. The study has analysed models of the share portfolio creation and management (H. Markowitz and market W. Sharp), which are most frequently used in the developed market economies, as well as the possibilities for their application in the Lithuanian Stock Exchange market. A multi-factorial model of the share portfolio creation and management has been worked out and possibilities of its application in the Lithuanian Stock Exchange market, verified.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10466
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 14
Export: