Translation strategies in the process of translation : a psycholinguistic invesigation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Translation strategies in the process of translation : a psycholinguistic invesigation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 189-195
Keywords:
LT
Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu vertimo teorijoje ir praktikoje vis daugiau dėmesio skiriama vertimo proceso, o ne rezultato analizei. Įsigali nuomonė, kad vertėjo galvoje vykstantys procesai yra tiek pat svarbūs, kiek ir galutinis vertimo produktas. Galutinis rezultatas (išverstas tekstas) neatskleidžia vertimo problemų ir sėkmingų strategijų. Vertimo proceso paslaptims atskleisti taikomi įvairūs psicholingvistiniai metodai. Vienas iš jų, padedantis giliau pažvelgti į vertimo procesą, yra „mąstymas garsiai", kai vertėjai išsako savo mintis vertimo metu. Šio straipsnio tikslas – pristatyti ir išanalizuoti empirinius duomenis, gautus taikant psicholingvistinį introspektyvos metodą būtent „mąstymą garsiai". Tyrimu siekta išsiaiškinti strategijas, taikomas vertimo procese. Straipsnyje pateikiama teorinė medžiaga apie introspektyvos metodą ir apie strategijos sampratą vertimo kontekste. Aptariamos kelios vertimo strategijų klasifikacijos. Antroje straipsnio dalyje pristatoma tyrimo eiga ir analizuojami rezultatai. Paaiškėjo, kad besimokantieji anglų kalbos verčia tekstus gana neatsakingai, skuba ir pakartotinai neperskaito to, ką išvertė. Tuo tarpu vertimo studentai nuolat grįžta prie išverstų frazių ir neretai pateikia kelias vertimo versijas. Empiriniai šio tyrimo duomenys neginčijamai įrodė, kad vertimo studentai stengiasi įžvelgti gilesnę teksto prasmę, o besimokantieji anglų kalbos verčia atskirus žodžius arba žodžių junginius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Psicholingvistinis tyrimas; Vertimo procesas; Psycholinguistic investigation; Translation process.

ENThe article presents and analyzes the mental translation strategies employed by language users and translation students in the process of translation. In the psycholinguistic investigation, presented in this article, the empirical data are elicited by using a special kind of introspection - the method of thinking-aloud. The article defines and highlights the particularities of the procedure used for the analysis of the data, i. e. the interpretive reconstruction by means of indicators. Moreover, it is assigned to provide theoretical framework of the model, which is taken up for the analysis of the mental translation process and strategies as well as to present reliable results of the present investigation. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1046
Updated:
2018-12-17 11:33:31
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: