Žemaičių Kalvarija. Kančios kelias: istorija, tradicijos ir architektūrinis ryšys su evangeline Jeruzale

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių Kalvarija. Kančios kelias: istorija, tradicijos ir architektūrinis ryšys su evangeline Jeruzale
Alternative Title:
The Path of Suffering: history, traditions and architectural alLinks with Evangelical Jerusalem
Keywords:
LT
Bubiai; Kalvarija; Žemaičių Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Žemaičių Kalvarija, kaip sakralinės architektūros ansamblis istorinės raidos kontekste, kuris nūdienos bažnyčios ir dailės istorikų nėra iki galo ištirtas. Žemaičių Kalvarija laikytina pirmuoju kalvarijų kaip naujosios Jeruzalės ansambliu ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Autentiškos architektūros požiūriu, tai vienintelis architektūrinis kančios kelio ansamblis Lietuvoje, išlikęs iki šių dienų. Autorius pateikia Žemaičių Kalvarijos istoriją, išdėsto jos įkūrimo ir raidos detales, vieta visuomenės sąmonėje. Nagrinėjamas Marijos kultas, relikvijos, Žemaičių Kalvarijos atlaidai, piligrimystė - jų įprasminimas ir ryšys su Kančios keliu. Taip pat analizuojama Kančios kelio istorijos įvykių raiška koplyčių architektūroje.Reikšminiai žodžiai: Žemaičių Kalvarija; Kalvarijos; Sakralinė architektūra; Koplyčios; Dominikonai; Piligrimystė; 17th c.; 18th C.; 19th C.; Žemaičių Kalvarija; Calvaries; Sacral architecture; Chapels; Dominicans; Pilgrimage.

ENThe article discusses Žemaičių Kalvarija (Samogitian Calvary) as a sacral architecture ensemble in the context of historical development, which has not been thoroughly explored by present church and art historians. Žemaičių Kalvarija is considered the first calvary ensemble of a new Jerusalem not only in Žemaitija (Samogitia) but also in entire Lithuania. From the authentic architecture point of view, this is the only extant architectural ensemble of the Path of Suffering in Lithuania. The author presents the history of Žemaičių Kalvarija, provides details of its establishment and development as well as its place in society. The article analyses the cult of Mary, relics, feasts, pilgrimage and their relation to the Path of Suffering. It also analyses the reflection of the history of the Path of Suffering in the architecture of chapels.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1045
Updated:
2020-11-26 08:46:48
Metrics:
Views: 53    Downloads: 2
Export: