Mokymas dramos raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymas dramos raiška
In the Journal:
Mokymo ir auklėjimo klausimai. 1996, t. XXVII, p. 85-97
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas dramos (vaidybos) elementų taikymas mokymo procese. Drama (vaidyba) gali būti ir nesiejama, kaip įprasta, su literatūros kūrinių atlikimu: pjesių vaidinimais, eilėraščių deklamavimu ir pan. Dramos (vaidybos) raiška turi savitą sandarą, kuri lemia ypatingus ryšius su ugdymu ir kitų dalykų mokymu (kalbos, istorija, biologija, menas). Drama, taikoma mokymo tikslais, neskiriama žiūrovų stebėjimui ir vertinimui kaip teatre (išskyrus grožinių kūrinių atlikimą, reikalaujantį vaidybos, meninės komunikacijos su žiūrovais). Tačiau ir klasėje drama - žmogaus veiksmas - išsaugo visus sudėtinius raiškos elementus: 1) iš anksto raštu arba žodžiu pasirengt draminio veiksmo konvencij - scenarij , siužetą ar dialogą ; 2) veiksmo atlikimą, veikėjų kūno, balso ir kalbos raišką; 3) veiksmo erdvės ir laiko raišką. Mokymas dramos raiška - tai mokymas pasitelkiant šiuos dramos raiškos elementus. Straipsnyje siūlomas draminio mokymo būdų klasifikavimas: 1) psichofiziniai žaidimai ir pratimai; 2) vaidmenų žaidimai; 3) draminiai žaidimai; 4) vaidybiniai žaidimai; 5) vaidybinė (judesio ir kalbos) raiška; 6) erdvės ir laiko raiška. Mokymas pasitelkiant draminę raišką tampa patrauklesnis, gyvybingesnis, efektyvesnis ir visapusiškesnis. Žaidybiškumas bei improvizaciškumas mokymą ir mokymąsi daro iniciatyvų, spalvingą, padeda veikti monotoniją ir mechaniškumą. Tačiau dramini mokymo būdų reikšmės dera nepervertinti ir taikyti juos saikingai.

ENThe article analyses the use of drama (playing) elements in a process of teaching. Drama (playing) must not be necessarily related to usual playing of literary creations: playing plays, reciting poems, etc. Drama (playing) expressions have unique structure that conditions specific relationship with the education and teaching of other subjects (language, history, biology, and art). Drama used for the purpose of education is not oriented to spectators and the evaluation, differently from the theatre (except playing fiction creations which require artistic performance and communication to the audience). However, drama – a human action – played in class keeps all elements of expression: 1) pre-selected convection (a screenplay, a story, or a dialogue), written or oral; 2) performing certain actions, body movements, voice intonations, and speaking of characters; and 3) the space and the time. Drama teaching means teaching with the help of the elements of drama expressions. The article suggests the following classification of drama teaching methods: 1) psychological plays and exercises; 2) role playing; 3) drama playing; 4) performance playing; 5) performance (motion and language) expression; and 6) the expression of the space and the time. Teaching with the help of drama expression is more attractive, vital, effective, and universal. Playing and improvisation make teaching and learning more initiative and gorgeous, and help overcoming monotony and mechanical actions. However, drama teaching methods should be applied moderately without overestimation.

ISSN:
0136-5894
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10429
Updated:
2020-11-26 16:17:14
Metrics:
Views: 40    Downloads: 10
Export: