Sielos samprata lietuvių pasaulėžiūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sielos samprata lietuvių pasaulėžiūroje
Alternative Title:
Psyche in the world outlook of Lithuanians
In the Journal:
Filologija. 2003, Nr. 8, p. 122-127
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama sielos samprata, jos sąsajos su kūnu bei žmogaus elgesiu lietuvių pasaulėžiūroje. Lietuvių sielos samprata lyginama su angliška psiche interpretacija. Darbo tikslas – lietuvių sielos sampratos analizė. Darbo uždaviniai – nustatyti psiche interpretacijos ypatumus lietuvių ir anglų kalbose, nagrinėti sielos, dvasios ir proto sampratas lietuvių pasaulėžiūroje, išsiaiškinti kaip traktuojama nematerialių žmogaus substancijos dalių sąveika su kūnu ei elgesiu. Apžvelgus sielos, dvasios ir proto sampratas lietuvių vartosenoje bei palyginus su anglų kalboje vartojama psichikos samprata, galima padaryti keletą išvadų. Angliškai kalbantys žmonės, psichiką dažniausiai traktuoja kaip mind (protas), lietuviškai kalbantys žmonės verčia psichiką kaip sielą. Mind lokalizuojamas žmogaus galvoje, smegenyse. Mind sutvarko pojūčių (visų pirma regos) pateikiamas žinias, tik tada kyla įvairios mintys, emocijos. Mind – tai vidinis žmogaus „aš“. Lietuvių pasaulėžiūroje siela – tai vidinis žmogaus ”aš“, jo individualumas, ypatingumas, savitumas. Sielą visų pirma tapatinama su širdimi. Galimas dalykas, kad dėl kraujo ji yra ir visose žmogaus kūno vietose. Galbūt siela yra tai, kas susieja atskiras žmogaus dalis į vientisą visumą. <…>Kita nekūninė žmogaus substancija lietuvių kalboje – dvasia. Kai kalbama apie mirusį žmogų, kalbama ne apie jo sielą, bet apie jo dvasią. Kai dvasia visai apleidžia žmogų – jis miršta, kai dalinai – žmogus būna nusilpęs, sergantis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Siela; Pasaulėžiūra; Lietuviai; Etnopsichologija; Psyche; World-view; Lithuanians; Ethnopsychology.

ENThe concept of soul, its relation with body and behaviour of a person in Lithuanian worldview is analyzed in the article. Lithuanian conception of a soul is compared with English interpretation of psyche. The aim of the work is the analysis of Lithuanian conception of soul. The objectives of the work are: to determine the peculiarities of the interpretation of the psyche in English and Lithuanian languages; to analyze the conceptions of soul, spirit and mind in Lithuanian worldview; to explain how the interaction of immaterial parts of human substance with body and behavior is treated. After the review of the conceptions of soul, spirit and mind in Lithuanian usage and comparison with English conception of psyche, several conclusions can be made. English speaking people most often treat psyche as mind; whereas Lithuanian speaking people translate the concept of psyche as soul. Mind is localized in the head of the human, in the brains. Mind arranges the information given by the sensations (fist of all by the eyesight), only then arise thoughts and emotions. Mind is an internal “I” of a human being. The soul in Lithuanian worldview is an internal “I” of a human, its individuality and peculiarity. The soul, first of all, is identified with the heart. It is likely that soul, because of blood, is in all places of human body. Maybe soul links separate parts of the human into continuous whole. <…>In Lithuanian, other non-carnal substance of the human is the spirit. When someone talks about a dead person, he talks not about soul of dead person, but about his spirit. When the spirit leaves a body completely, a person dies; when it leaves partly, a person becomes weakly and ill.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10420
Updated:
2018-12-17 11:10:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: