Platelių, Beržoro ir Gintališkės bažnyčių baldų inventorinis aprašymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Platelių, Beržoro ir Gintališkės bažnyčių baldų inventorinis aprašymas
Alternative Title:
Inventory of Furniture of Plateliai, Beržoras and Gintališkė Churches
Authors:
Keywords:
LT
18 amžius; Plateliai; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPlatelių, Beržoro ir Gintališkės bažnyčių baldų inventoriniame aprašyme apibūdintos krikštyklos, sakyklos, klausyklos ir kiti bažnytiniai baldai. Šių trijų bažnyčių krikštyklos labai skirtingos: Platelių bažnyčios krikštykla yra išlikusi dar iš trečios bažnyčios, ji atitinka inventorių bei vizitacijų aktų aprašymus – medinė, dažyta aliejiniais dažais, netaisyklingo šešiakampio plano, kriauklę primenančios formos. Beržoro bažnyčios krikštykla – istorizmo stiliaus, medinė, redukuoto altorėlio tipo, primena spintelę, beveik taisyklingo kvadrato formos, dažyta baltais aliejiniais dažais. Gintališkės bažnyčios krikštykla yra istorizmo periodo, labai paprasta, redukuoto altorėlio tipo, stačiakampio gretasienio plano. Platelių bažnyčios sakykla minima nuo XVIII a., ji medinė, netaisyklingo šešiakampio plano, dažyta gelsvai balta su bronzine spalvomis. Sakyklos baldakimas septynkampis, rėminės-skydinės konstrukcijos. Beržoro bažnyčios sakykla minima nuo 1840 m., ji yra paprasta, šešiakampio plano, suleistų lentų konstrukcijos, neturi baldakimo. Gintališkės bažnyčios sakykla yra medinė, drožinėtu baldakimu, dažyta baltais aliejiniais dažais. Visų trijų kaimo bažnyčių baldai yra gan paprasti: klausyklos jungtos su sakyklomis (Platelių bažnyčioje yra šešios klausyklos, Beržoro ir Gintališkės bažnyčiose po dvi); jose stovi mediniai, paprasti suolai, Platelių ir Beržoro bažnyčių presbiterinėje dalyje – piupitrai. Taip pat išlikusi sena Beržoro bažnyčios ąžuolinė aukų dėžė.Reikšminiai žodžiai: Plateliai; Beržoras; Gintališkė; Bažnytiniai baldai; Drožyba; 18th C.; 19th C.; Plateliai; Beržoras; Gintališkė.

ENThe inventory of Plateliai, Beržoras and Gintališkė churches characterise fonts, pulpits, confessionals and other church furniture. Fonts of the three churches are very different: the font of Plateliai Church has survived from the third church, it corresponds to the inventory and descriptions of visitation acts – wooden, painted in oil paints, of an irregular hexagonal plan, its form reminds that of a shell. The font of Beržoras Church is made in a historicism style, wooden, of a reduced-altar type, reminds of a small cupboard, almost of a regular square form, painted in white oil paint. The font of Gintališkė Church is of the historicism period, very simple, of a reduced-altar type, of a rectangular parallelepiped plan. The pulpit of Plateliai Church was mentioned in the 18th century, it is wooden, of an irregular hexagonal plan, painted in yellowish white with bronze colours. The canopy of the pulpit has seven angles, of a frame-shield-shaped construction. The pulpit of Beržoras Church is mentioned in 1840, it is simple, of a hexagonal plan, of joined board construction, has no canopy. The pulpit of Gintališkė Church is wooden, with carved canopy, painted in white oil paints. Furniture of all three village churches is rather simple: confessionals are joined with the pulpits (there are six confessionals in Plateliai Church, and two in Beržoras and Gintališkė churches each); wooden simple benches stand there, music-stands are in the presbytery of Plateliai and Beržoras churches. Also, an old oak-wood alms box of Beržoras Church has survived.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1042
Updated:
2013-04-28 15:24:57
Metrics:
Views: 51
Export: