Jaunimo nedarbo socialinių ekonominių pasekmių vertinimas bei jo mažinimas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo nedarbo socialinių ekonominių pasekmių vertinimas bei jo mažinimas Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Evaluation and Reduction of the Socio-Economic Impact of Youth Unemployment in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
147 lap
Notes:
Disertacija rengta 1996-2006 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evaluation of social economic consequences of youth unemployment and its reduction in Lithuania Vilnius, 2006 24 p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTRinkos ekonomikos sąlygomis nedarbas Lietuvoje tapo viena iš svarbiausių ekonominių, socialinių, psichologinių tyrinėjimų sričių. Mokslinėje literatūroje dažnai nagrinėjamos nedarbo bendrosios atsiradimo priežastys, atlikta gana daug nedarbo specialiųjų mokslinių tyrimų. Tačiau jaunimo nedarbo problema tiek teoriniame, tiek praktiniame lygmenyje yra žymiai mažiau nagrinėta. Ypatingai mažai nagrinėta problematika Lietuvoje – jaunimo nedarbo pasekmės. Pasigendama konkrečių ekonominių socialinių pasekmių, ekonominio nuostolio dėl jaunimo nedarbo įvertinimo. Disertacijoje šios problemos tiriamos sistemiškai, pagrindžiant jaunimo nedarbo formavimosi teorines prielaidas, atliekant kompleksinę jaunimo padėties darbo rinkoje analizę, pasiūlant originalią ekonominių nuostolių dėl jaunimo padėties darbo rinkoje pokyčių (nedarbo ir užimtumo) vertinimo metodiką bei pateikiant konkrečius skaičiavimų rezultatus, jų įtaką šalies socialinei ekonominei raidai bei pasiūlant priemones, sistemiškai didinančias jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes bei pateikiant jaunimo nedarbo mažinimo principinį modelį. Savalaikis jaunimo nedarbo problemų bei svarbiausių jas įtakojančių priežasčių nustatymas ir ištyrimas sudarė galimybę pateikti jaunimo nedarbo mažinimo principinį modelį bei numatyti jaunimo nedarbo mažinimo priemones, ieškant potencialių esamos padėties tobulinimo galimybių. [Iš leidinio]

ENSince becoming a market economy, youth unemployment in Lithuania has been one of the most frequent subjects of research in economics, social and psychological sciences. Scholarly literature often analyses general reasons for unemployment; a number of special scientific surveys have been conducted. Youth unemployment, however, has received far less attention both on the theoretical and practical levels. Almost no studies have been conducted to assess specific economic and social consequences, as well as economic losses caused by youth unemployment in Lithuania. The thesis applies a systematic approach to these issues and to foundational theoretical preconditions for the emergence of youth unemployment, carries out a comprehensive analysis of this situation on the labour market by way of proposing an original methodology for evaluating the resulting economic losses (regarding both unemployment and employment) and presents concrete calculation results, their impact on the socio-economic development of Lithuania and measures to systematically enhance opportunities for youth integration into the labour market, and presents a principled model for the reduction of youth unemployment. Timely identification and analysis of youth unemployment problems and preconditions thereof has created preconditions for developing a principled model for the reduction of youth unemployment through a search for measures to reduce youth unemployment and find potential ways to improve the current situation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10412
Updated:
2022-02-07 20:09:00
Metrics:
Views: 26
Export: