Didelio meistriškumo irkluotojų varžybinės taktikos optimizavimo edukacinės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didelio meistriškumo irkluotojų varžybinės taktikos optimizavimo edukacinės prielaidos: disertacija
Alternative Title:
Educational preconditions for optimisation of the competition tactics of rowers of high mastery
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
173, [59] lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Educational premises of optimization of competition tactics of high performance rowers Kaunas, 2006 67 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTPagrindinis disertacijos tikslas – ištirti didelio meistriškumo irkluotojų varžybinę taktiką, ją veikiančius irkluotojų fizinio ir funkcinio parengtumo pagrindinius veiksnius, išryškinti edukacines prielaidas irkluotojų varžybinei taktikai optimizuoti pagal jų individualius gebėjimus. Darbe atskleidžiama Lietuvos trenerių ir irkluotojų požiūris į varžybinę taktiką, dažniausiai taikomi taktiniai variantai ir nuotolio įveikimo skirtumai. Nustatyta pajėgiausių pasaulio irkluotojų dažniausi nuotolio įveikimo taktiniai variantai, laiduojantys pergalę ar aukštą vietą varžybose. Išanalizuoti nuotolio varžybiniai greičio pokyčiai svarbiausiose irklavimo regatose sudaro galimybę treneriams ir sportininkams, atsižvelgiant į nustatytus greičio pokyčius, optimizuoti nuotolio įveikimą. Nustatyta fizinio ir funkcinio parengtumo pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos nuotolio įveikimo taktikai ir sportiniams rezultatams. Tyrimo medžiaga atskleidžia edukacinio vyksmo reikšmę asmenybės formavimo ir irkluotojų varžybinės taktikos optimizavimo procese. Ši medžiaga naudinga treneriams ir sportininkams, tobulinant kvalifikaciją, siekiant laimėjimų pasaulio sporto forumuose. Gauti tyrimo rezultatai praplečia sportinės treniruotės teorijos ir metodikos žinias, kurios yra naudingos toliau plėtoti edukologijos ir sporto mokslą. [Iš leidinio]

ENThe thesis is aimed at investigating the competition tactics of rowers of high mastery, main factors of physical and functional qualification of rowers affecting it, elucidating educational preconditions for optimising the competition tactics of rowers according to their individual abilities. The work reveals the attitude of Lithuanian coaches and rowers to the competition tactics, tactical variants most often applied and differences in overcoming the distance. The most frequent tactical variants of overcoming the distance of the best world rowers are established, which ensure a victory or a high place in competitions. Competition changes in the speed in the most important rowing regattas analysed enable the coaches and sportsmen, taking into consideration the established changes in speed, to optimise overcoming of the distance. Key factors of physical and functional qualification that have an impact on the tactics of overcoming the distance and sport results are established. The investigation material reveals the importance of the educational process in the process of the formation of the personality and optimisation of the competition tactics. This material is of use to coaches and sportsmen in improving their qualification, seeking for victories in the world sports forums. The investigation results obtained expand knowledge of theory and methodology of sport training, which is of use to a further development of science of ecology and sports.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10411
Updated:
2022-02-07 20:09:01
Metrics:
Views: 9
Export: