Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas: disertacija
Alternative Title:
Selections and Management of the Investment Strategy Portfolio
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
122 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Selection and management of investment strategies' portfolio Vilnius, 2006 24 p., įsk. virš. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijos „Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas“ darbo tikslas – sukurti ir praktiškai patikrinti investavimo strategijų, apimančių pasirinkimo sandorius, portfelio idėją, jos įgyvendinimui pasitelkiant adekvataus investavimo rezultatų patikimumui įvertinti portfelio principus. Disertacijoje išspręsti tokie uždaviniai: 1. Susisteminti pasirinkimo sandorių teoriniai aspektai, siekiant nustatyti jų esmines inovatyvias savybes. 2. Ištirti prekybos pasirinkimo sandoriais raidos mastai užsienio šalyse ir tendencijos Lietuvoje, išanalizuotos pagrindinės išvestinių priemonių naudojimo mūsų šalyje problemos. 3. Atlikta struktūrizuota pasirinkimo sandorių investavimo strategijų kaip investavimo sprendimo priėmimo priemonės analizė, išryškinant strategijų tinkamumą investuotojų lūkesčiams tenkinti. 4. Išanalizuotos portfelio formavimo teorijos, išsiaiškintos jų kritikuotinas vietos ir pritaikomumo galimybės realiomis sąlygomis. Pagal atitinkamus kriterijus pasirinktas modelis, tinkantis pasirinkimo sandorių strategijų portfelio formavimui. 5. Ištirta pasirinkimo sandorių kainos elgsena neapibrėžtumo sąlygomis bei pasiūlytas modelis, leidžiantis įvertinti pasirinkimo sandorio kaip funkcijos nuo atsitiktinių dydžių kainą. 6. Susisteminus aritmetiškai išreikštus investavimo strategijų rezultatus, suformuotas investavimo strategijų vertinimo algoritmas, reikalingas strategijų portfelio formavimui. 7. Sukurtas sprendimų priėmimui tinkamas investavimo strategijų portfelis, leidžiantis įgyvendinti investuotojo tikslus besikeičiančios rinkos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe objective of the dissertation Selection and Management of the Investment Strategy Portfolio is to create and carry out a practical test of the idea of investment strategies that include options transactions and to implement it by applying portfolio principles to evaluate the reliability of adequate investment results. The dissertation accomplishes the following tasks: 1. Systematizes theoretical aspects of options transactions, seeking to establish their essential innovative characteristics. 2. Examines the scope of development of trade options transactions in foreign countries and the tendencies in Lithuania. Analyzes the main problems of using derivative measures in the country. 3. Carries out a structured analysis of options transactions investment strategies as a tool to make an investment decision, highlighting the relevance of the strategies to satisfaction of investor expectations. 4. Analyzes portfolio formation theories, clarifies the points of criticism and the possibility of applicability in real-life conditions. A model complying with relevant criteria was selected, which is suitable for the formation of the options transactions strategy portfolio. 5. Examines options price behaviour in indefinite circumstances and proposes a model that allows evaluating an options transaction as a function against the random price dimension. 6. After having systematized the arithmetically expressed investment strategy results, it forms an investment strategy evaluation algorithm needed to form a strategy portfolio. 7. Creates an investment strategy portfolio that is suitable for making decisions and allows implementing the goals of the investors in the ever-changing market conditions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10403
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 37
Export: