Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga: disertacija
Alternative Title:
Internet domain names and their legal protection
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
235 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2007 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Internet domain names and their legal protection Vilnius, 2007 42 p
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas – pasitelkiant visapusišką domenų vardų teisinės prigimties diskursą išanalizuoti domeno vardo kaip naujo teisinių santykių objekto daugialypes savybes ir teisinės apsaugos ypatumus. [...] Pirmajame skyriuje iš esmės nagrinėjamos bendrosios domenų vardų teisės kategorijos – domeno vardo samprata ir teisinė prigimtis. [...] Antrajame skyriuje aptariamos domenų vardų administravimo sistemos ir modeliai. [...] Trečiajame skyriuje gilinamasi į domenų vardų teisinės gynybos būdus. [...] Šiame darbe atliktas tyrimas parodė, kad domeno vardas gali būti nuosavybės teisės objektas, nes: 1.1. Domeno vardo atliekamos funkcijos ir dėl to atsirandanti vertė atitinka ekonominės ir socialinės naudos šaltinio pagrindinius bruožus. 1.2. Domeno vardas nėra prievolių teisės objektas [...]. 1.3. Domeno vardo negalima painioti su interneto adresu [...]. 1.4. Domeno vardas atitinka visus griežtus reikalavimus, keliamus naujiems intelektinės nuosavybės objektams, kuriems gali būti suteikiama sui generis teisinė apsauga. [...] Tyrimu patvirtinti trys pagrindiniai domenų vardų teisinio reguliavimo principai ir jų taikymo praktika: • Absoliutaus prioriteto principas yra svarbiausias bendrinių ir daugumos šalies kodo aukščiausiojo lygio domenų vardų registravimo principas. [...] • Pareiškėjo absoliučios atsakomybės dėl galimo ginčo trečiųjų asmenų teisių pažeidimo principas – tai antrasis domenų vardų registravimo ir naudojimo principas. [...] • Domenų vardų ginčų veiksmingo sprendimo principas užtikrinamas priimant atitinkamas domenų vardų ginčų sprendimo strategijas (geriausias pavyzdys – ICANN UDRP). [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this work is to initiate all-round discourse on the legal nature of domain names as a new legal object, their manifold properties, and features of legal protection. [...] The first chapter examines the general categories of domain name law, the concept of domain names and their legal nature. [...] The second chapter discusses domain name administration systems and models. [...] The third chapter examines means of legally protecting domain names in depth. [...] The research results show that a domain name can be considered property because: 1. Domain name functions and therefore their value correspond to the fundamental features of economic and social use. 2. A domain name is not an obligatory legal object […]. 3. A domain name cannot be confused with an internet address […]. 4. A domain name meets all the strict requirements relating to new intellectual properties, which can come under sui genera legal protection. [...] The research confirms three fundamental regulation principles and their practical application with respect to domain names: • The principle of absolute priority is the most important principle of registering generic domain names as well as most country code top level domain names. […] • The defendant’s absolute responsibility for the power to defend the principle of defending breaches of third party right is the second principle of domain name registration and use. • Effective domain name protection decision principle is ensured by taking appropriate domain name protection strategies – ICANN UDRP). […].

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10401
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 16
Export: