Autorių teisės civilinėje apyvartoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Autorių teisės civilinėje apyvartoje: disertacija
Alternative Title:
Copyright law in the civil domain
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
146 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2003 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Copyright in civil circulation Vilnius, 2004 31 p
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti autorių teisių esmę, ištirti autorių teisių civilinės apyvartos ypatumus ir nustatyti, kas nulemia autorių teisių civilinės apyvartos specifiką. [...] Pirmojoje darbo dalyje atskleidžiama autorių teisių prigimtis ir pateikiama autorių teisių samprata: [...] nagrinėjama autorių teisių teisinės prigimties doktrinos istorinė raida, pateikiami ryškiausi ir svarbiausi autorių teisių teisinės prigimties teorijų teiginiai, [...] trumpai apžvelgiamas autorių teisių teisinio reguliavimo atsiradimas nacionaliniame lygmenyje [...]. [...] Antrojoje darbo dalyje pateikiama civilinės apyvartos samprata ir nagrinėjamos bazinės civilinės apyvartos ir jos objektų nuostatos LR civiliniame kodekse, nagrinėjama autorių teisių klasifikacija, atskleidžiami asmeninėms neturtinėms autorių teisėms būdingi bruožai [...], analizuojami keli asmeninių neturtinių autorių teisių sąveikos su kitomis civilinėmis teisėmis aspektai. [...] Trečiojoje dalyje nagrinėjami sutartinio teisių perdavimo, kaip reikšmingiausio civilinės apyvartos būdo, klausimai: kokios sutartys laikomos sutartinėmis, kokie yra sutarčių apribojimo kriterijai, subjektai, kurie gali būti autorinės sutarties šalimis ir pan. [...] Ketvirtojoje darbo dalyje nagrinėjami nesutartiniai autorių teisių perėjimo pagrindai: [...] autorių teisių paveldėjimo ypatumai, galimybė autorių teisėms pereiti tretiesiems asmenims, kai priverstinai yra vykdomi teismo sprendimai ar kiti vykdytini dokumentai bei atskleidžiama autorių teisių vieta sutuoktinių turte. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of this work is to clarify the essence of copyright, investigate the features of copyright and establish what determines copyright. [...] The first part of this work discovers the nature of copyright and provides an understanding of copyright: […], the historical development of the legal nature of copyright is examined, provides the most distinct and most important principles of the nature of copyright theory, […] provides a short overview of the origins of the legal regulation of copyright at the national level. [...] The second part provides the concept of civil domain and examines the basic civil domain and the statutes governing it in the Lithuanian Republic’s Civil Code. It examines the classification of copyright, clarifies the necessary features of those who do not hold copyright […], analysing several ways in which copyright law relates to other aspects of civil law. [...] The third part examines issues of the transfer of copyright as a significant means of civil domain: what kind of contract is called a contract, what the criteria limiting the contracts are, subjects that could be party to copyright contracts, and so on. [...] The fourth part examines the fundamentals of non-contract copyright transference: […] features of copyright inheritance, the option of transferring copyright to a third person when forced to by court decisions or by the execution of other documents and clarifies the position of copyright in joint assets (in marriage).

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10392
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 11
Export: