Advokatūros atsiradimas ir raida Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Advokatūros atsiradimas ir raida Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Development of the Bar in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
146 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Dr. disert. (soc. m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Origin and development of advocacy in Lithuania Vilnius, 2007 49 p
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstitucija imperatyviai numato ir tiesiogiai užtikrina tokią demokratinės teisinės valstybės, kurioje vertinamos ir saugomos asmens teisės ir laisvės, užtikrinami teisėti juridinių asmenų interesai, teisinės sistemos sandarą, kurios sudedamoji dalis yra advokatūra. Atsižvelgiant į tai, disertacijoje siekiama koncentruotai ir moksliškai paaiškinti advokatūros sampratą ir teisinės padėties pagrindus, taip pat advokato, kaip sudedamosios advokatūros dalies, teisinės padėties pagrindus. Pirmoje disertacijos dalyje „Bendrieji asmens atstovavimo ir gynybos instituto teoriniai ir istoriniai klausimai“ analizuojama advokato, kaip sudedamosios advokatūros dalies, ir advokatūros samprata moksliniu teoriniu, įstatyminio reglamentavimo-lyginamuoju, teismų praktikos ir advokatūros korporatyviųjų (vidaus) normų aspektu, advokatūros vieta valstybės teisinėje sistemoje, jos užuomazgos ir raida Vakarų teisės tradicijos valstybėse. Antroje disertacijos dalyje „Advokatūros istorinė raida Lietuvoje iki 2004 metų“ nagrinėjamas advokatūros susiformavimas ir istorinė raida Lietuvoje iki 2004 metų, t. y. iki įsigaliojant aktualiai Advokatūros įstatymo redakcijai. Trečioje disertacijos dalyje „Advokatūros teisinis statusas Lietuvoje po 2004 metų reformos“, aptariant ir įvertinant didžiausias 2004 m. Advokatūros įstatymo naujoves, analizuojama Lietuvos advokatūros savivalda, advokato (kaip sudedamosios advokatūros dalies) teisinės padėties, etikos ir atsakomybės problemos, Lietuvos advokatūros (advokatų) tarptautinė integracija bei kiti viršnacionaliniai aspektai. [Iš leidinio]

ENThe Constitution of the Republic of Lithuania provides for imperative provisions and directly ensures the set-up of the legal system in a democratic state which protects human rights and freedoms and guarantees legal interests of legal persons. The bar is a constituent part of this legal system. With that in mind, the objective of the thesis is to provide, in a concise and scientific way, the concept of the bar, the basis of its legal status and the legal status of a lawyer as a constituent part of the bar. The first part of the thesis, called General Theoretical and Historical Issues Related to Representation and Defence of Persons, provides a scientific analysis of a lawyer as a constituent part of the bar, the scientific concept of the bar, the legislative and comparative regulation of it, the case-law and internal regulations of the bar, the place of lawyers in the legal system of the state as well as the bar development in the West. The second part of the thesis, Historical Development of the Bar in Lithuania up to 2004, examines the formation and historical development of the bar in Lithuania until the year 2004, i.e. when the new law on the bar came into effect. The third part of the thesis, Legal Status of the Bar in Lithuania after the Reform of 2004, analyses major amendments brought about by the Law of the Bar of 2004, the self-governance of the bar and the legal status, ethics and responsibility of the lawyer as a constituent part of the bar as well as international integration of the Lithuanian bar (lawyers) and other transnational aspects.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10385
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 74
Export: