Analysis of monetary transmission mechanism asymmetry: a structural macroeconometric model approach : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of monetary transmission mechanism asymmetry: a structural macroeconometric model approach: disertacija
Alternative Title:
Pinigų politikos poveikio mechanizmo asimetrijos tyrimas taikant struktūrinius makroekonometrinius modelius
Authors:
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
133 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjama penkių didžiausių euro zonos šalių ir Lietuvos pinigų politikos poveikio mechanizmo (PPPM) asimetrija. Atsižviegiant į ankstesnių PPPM paliginamųjų tyrimų kritiką, PPPM asimetrijai nustatyti taikomi bendros struktūros makroekonometriniai modeliai (modifikuotas ECBS daugiašalis modelis). Skirtingų šalių PPPM asimetrijos reikšmingumui įvertinti pritaikyti statistiniai testai. Nustatyta, kad daugelio euro zonos šalių bendrojo vidaus produkto ir kainų reakcijos greitis į bendrą trumpalaikės palūkanų normos pokytį yra panašus, o šalių makroekonominės reakcijos mastas gerokai skiriasi. Asimetrijos vertinimo rezultatų nepriklausomybę nuo modeliuojant daromų prielaidų rodo darbo rezultatų atitikimas rezultatus, gautus taikant euro zonos centrinių bankų makroekonometrinius modelius ir kitus daugiašalius modelius. Lietuvos PPPM asimetrijos analizė rodo, kad šalies realaus sektoriaus reakcija į pinigų šoką yra gerokai stipresnė ir greitesnė lyginant su euro zonos šalimis, o šalies kainų reakcija atitinka euro zonos kainų reakciją. Taikant stochastinio imitavimo metodus, nustatyta, kad dėl didelių modelių parametrų paklaidų PPPM asimetrijos įverčiams būdingas didelis neapibrėžtumas, todėl ekonominės politikos kūrėjai makroekonometrinėse studijose pateikiamus asimetrijos taškinius įverčius turėtų vertinti su išlygomis. [Iš leidinio]

ENThis dissertation investigates monetary transmission mechanism (MTM) asymmetry in the five largest countries of the euro area and Lithuania. Addressing the critique of previous MTM comparative studies, we analyse cross-country MTM differences within models sharing a common structure (a modified version of the ESCB Multi-Country Model, MCM). Formal statistical tests are applied to assess the significance of MTM asymmetry across the countries. We find evidence that the timing of GDP and price responses to a common short-term interest rate shock is to a large extent shared by all euro area countries examined, while the extent of the responses differs greatly across the countries. Robustness of the evidence based on the deterministic simulation of the re-estimated ESCB MCM is broadly supported by the related findings in other macro-econometric multi-country and national central bank models. In case of Lithuania we find that the country’s real sector response to the monetary policy shock is much more pronounced and faster than in most euro area countries while the response of prices is similar to that of other countries. By means of stochastic simulation techniques we show, that due to large errors of model parameters, estimates of MTM asymmetry are subject to high degree of uncertainty, therefore, any point estimates of MTM asymmetry should be accepted with reservation. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10379
Updated:
2022-01-07 16:07:24
Metrics:
Views: 7
Export: