Vadybinė įmonės vadovo interesų diagnostika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybinė įmonės vadovo interesų diagnostika: disertacija
Alternative Title:
Managerial diagnostics of the manager's interests
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Įmonės vadovo interesų vadybinė diagnostika. Vilnius, 2002. 33 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje sunteresuotųjų dalyvių teorijos pagrindu tiriamas vadovo interesų pasaulis. Remiantis literatūros analize ir Lietuvos įmonėse atliktu kokybiniu tyrimu, sudarytas modelis, apibūdinantis vadovo interesų sistemos susiformavimą ir pasireiškimą. Modelis susideda iš elementų, atspindinčių vadovo interesų įvairovę (individualaus, organizacinio, visuomeninio lygmens interesai), aplinkos įtaką interesų aktualizacijai (suinteresuotų dalyvių įtaka) bei interesų sistemos ir aplinkos grįžtamąjį ryšį (suinteresuotų dalyvių reikalavimų vertinimo kriterijai bei reikalavimų patenkinimo intensyvumas). Išskirti trijų tipų idealūs modeliai, kuriuose dominuoja individualus (vadovo prerogatyvų modelis), organizacinis (visuomenės reikmių modelis) arba visuomeninis (akcininkų interesų modelis) interesų lygmuo. Sudaryta vadovų interesų sistemų tipologija. Joje interesų sistemų tipai sudaro kontinuumą, kuris nusako suinteresuotų dalyvių įtaką jų interesų patenkinimui. [Iš leidinio]

ENBased on the theory of interested participants, the dissertation explores the world of company managers' interests. Following literature analysis and qualitative research carried out in Lithuanian companies, the author identifies a model, which defines how system of company's manager interests takes shape and manifests itself. The model consists of elements reflecting plurality of managers' interests (individual, organizational, social level interests), the influence of environment on realization of interests (influence of interested participants) as well as feedback from interests system and environment (evaluation criteria for demands of interested participants and extent of satisfying demands). The author distinguishes three types of ideal models, dominated by individual (model of managers' prerogatives), organizational (model of societal needs) or social (model of shareholders' interests) level of interests. The work presents typology of managers' interest systems. In this typology, types of interests systems form a continuous scale, which indicates the influence of interested participants on satisfaction of their interests.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10360
Updated:
2022-01-05 15:18:27
Metrics:
Views: 7
Export: