Šiuolaikinės dailės sistema ir jos vadyba Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės dailės sistema ir jos vadyba Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
The System of Fine Arts and its Management in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
125, [94] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – atskleisti šiuolaikinės dailės tolesnės raidos galimybes Lietuvoje ir vadybos tobulinimo priemonėmis suaktyvinti šiuolaikinės dailės kaip, kaip socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo sistemai būdingo bei perspektyvaus sektoriaus, plėtrą. Darbe apibrėžtos prie šiuolaikinės dailės prodūktų kūrimo prisidedančios visuomenės grandys ir jų visuma kaip sistema bei atskleistos šios sistemos plėtojimo perspektyvos. Išnagrinėta šiuolaikinės dailės raida ir jos vadyba kaip sisteminis reiškinys, išryškintos raidos problemos ir numatyti jų sprendimai naudojant vadybos priemones. Taip pat darbe ištirta žmogiškųjų išteklių įtaka šiuolaikinės dailės raidoje, marketingo lygis, valstybės politika, įvertintos plėtros perspektyvos, tiesiogiai siejant jas su Lietuvos integracija į Europos sąjungą bei su socialiniais, ekonominiais, kultūriniais ir informaciniais globalizacijos procesais.

ENThe goal of the dissertation is to explore further development opportunities for modern fine arts in Lithuania and to enhance the development of modern fine arts as a sector important to the social, economic and cultural life by employing management improvement means. The work defines the whole system as well as individual parts of society that contribute to the creation of modern fine art works and the system’s development opportunities. It addresses the development and management of modern fine arts as a systemic phenomenon; it also points out problems related to their development and suggests solutions using management means. The work also analyses the impact of human resources on the development of modern fine arts, it assesses the marketing level, national policy and development opportunities in the light of Lithuania’s integration in the European Union as well as social, economic, cultural and information-related processes of globalization.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10356
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 12
Export: