Sisteminis investicinių projektų rizikos vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sisteminis investicinių projektų rizikos vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Systemic Assessment of Investment Risks
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
134, [10] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje išskirti ir pagrįsti investicijų klasifikavimo kriterijai bei pateikta investicijų klasifikavimo schema, kurioje parodyta tyrimo objekto - investicinio projekto - vieta. Ištirtos pagrindinės investicinius projektus apibūdinančios charakteristikos ir galimi projektų požymiai. Sudaryta investicinio projekto aplinkos sričių struktūrograma. Išskirti vidiniai bei išoriniai projektų rizikos veiksniai. Atlikta lyginamoji investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodų analizė, išryškinti šių metodų trūkumai ir numatytos šių metodų taikymo galimybės. Nustatyti ir ištirti pagrindiniai projektų rizikos vertinimo etapai. Sudarytas sisteminis investicinių projektų rizikos vertinimo modelis, kompleksiškai jungiantis investicinio projekto ir jo aplinkos specifinių savybių tyrimą su kokybiniu ir kiekybiniu rizikos vertinimu.

ENThe dissertation identifies and substantiates criteria for investment classification. It contains an investment classification chart that specifies the place of the research object, which is an investment project. It analyses the main characteristics of an investment project as well as potential signs of a project. The work contains a diagram depicting different environments of an investment project. It identifies both internal and external risks. The work contains a comparative analysis of the evaluation methods of the efficiency of investment projects, describes their drawbacks, and lists possibilities for their application. It identifies and describes the main steps in the process of evaluating project risks. The work contains a complex model of investment risk evaluation that is based on the analysis of characteristics of both the investment project and its environment as well as on both qualitative and quantitative assessment of risks.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10352
Updated:
2014-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 10
Export: