Platelių bažnyčios varpinė ir varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Platelių bažnyčios varpinė ir varpai
Alternative Title:
The Belfry and Bells of Plateliai Church
Keywords:
LT
19 amžius; Plateliai; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPlatelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriaus šiaurės vakariniame kampe, netoli prie centrinio įėjimo stovi medinė varpinė. Ji sudėtinio tūrio, 4,60 x 4,85 m dydžio, su prieangiu. Pamatai akmens mūro, apkalta vertikaliomis lentomis, stogas keturšlaitis, dengtas skiedromis. Virš jo iškyla kupolėlis, prie kurio pritvirtintas kaltinis kryžius su vėjarodžiu. Varpinės viršutinėje dalyje įrengta galera. Joje kabo du varpai. Vienas instrumentas datuojamas 1648 m. Jį Karaliaučiuje nuliejo Michelis Dornmanas. Varpas puoštas augalinėmis reljefinėmis juostomis. Jis paskelbtas taikomosios dekoratyvinės dailės paminklu. Antras instrumentas pagamintas Bochumo susivienijime, Vokietijoje. Manoma, kad jį fundavo Augustinas Brencius. Dokumentai rodo, kad du varpus per Pirmąjį pasaulinį karą išsigabeno vokiečiai, o varpinė ne kartą remontuota ar iš pagrindų perstatyta. Sena Platelių varpinė minima jau 1782 m. vizitacijos akte. Ji turėjo būti perstayta XIX a. pradžioje, vėliau 1850-1854 m. laikotarpiu ir 1899 m. Pastatas remontuotas ir po 1967 m. audros. 1996 m. pagal architektės Nijolės Kazakevičiūtės projektą atlikta varpinės renovacija. Jos metu pastatas padalintas į du aukštus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miesteliai; Bažnyčios; Varpai; Varpinės; Plateliai; Church.

ENThe north-western corner of the churchyard of Plateliai Church of St. Peter and St. Paul the Apostles features a wooden belfry near the main entrance. Marked by a complex space and measuring 4.60 x 4.85 m, the belfry has a porch. The belfry has a stone foundation, vertical board siding and a hipped shingle roof. Above the belfry rises a small dome with a wrought iron cross and a weathercock. The upper part of the belfry has a gallery with two bells. One of the bells, cast by Michel Dornmann in Königsberg, dates back to 1648. The bell is adorned with floral relief ribbons. It is a monument of applied decorative art. The other bell was made by the Bochum association in Germany. The bell is supposed to have been sponsored by Augustinas Brencius. Documents indicate that two bells were taken by the Germans during World War I, while the belfry underwent several repairs and major reconstructions. The old belfry of Plateliai is mentioned already in the visitation records of 1782. The belfry had to be rebuilt in the early 19th c. and later on in the period of 1850-1854 and in 1899. The building was also subject to repair after the storm of 1967. The belfry was renovated in 1996 under a project by the architect Nijolė Kazakevičiūtė. This renovation divided the building into two tiers.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1035
Updated:
2020-09-19 16:42:26
Metrics:
Views: 79    Downloads: 2
Export: