Personalo politika nedarbo prevencijos sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo politika nedarbo prevencijos sistemoje: disertacija
Alternative Title:
Policy in the Unemployment Prevention System
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - apibrėžti personalo politikos ir nedarbo prevencijos sąveikos mechanizmus ir suformuoti jos gerinimo prielaidas įmonių ir makroekonominiu lygmeniu. Darbe teoriškai išanalizuota bei atskleista į darbuotojų kokybę orientuota personalo politikos esmė. Apibrėžta veiksnių, turinčių įtakos personalo politikos galutiniams rezultatams, struktūra. Atskleistos užimtumo tendencijos Lietuvoje, patikslinant tikruosius nedarbo mastus ir formas. Suformuota nedarbo prevencijos koncepcija, apibūdinti jos lygiai, struktūrizuojant ją lemiančius veiksnius.Empiriniais tyrimais atskleistos įmonių savininkų, vadovų nuostatos personalo politikoje, nedarbo mažinimo galimybės ir metodai. Suformuota nedarbo prevencijos krytis, principai ir mechanizmai. Pasiūlytos socialiai ir ekonomiškai naudingos personalo politikos principų įtvirtinimo Lietuvos įmonėse vadybinės prielaidos.

ENThe aim of the dissertation is to define the relationship between HR policy and unemployment prevention as well as to define the preconditions for improving this relationship on both corporate and macroeconomic levels. The work provides a theoretical analysis of employee quality-oriented HR policy. It defines the factors that determine the final results of HR policy. The work describes employment trends, the actual scale and forms of unemployment in Lithuania. It also provides an unemployment prevention concept, describes its levels and determining factors. The empirical research reveals the attitudes of company owners and managers toward HR policy, and suggests methods for unemployment reduction. It describes unemployment prevention trends, principles and mechanisms. The work also suggests managerial preconditions for establishing socially and economically beneficial HR policy principles in Lithuanian enterprises.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10346
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 12
Export: