Organizacinės kultūros formavimas Lietuvos įmonėse: teorija ir praktika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinės kultūros formavimas Lietuvos įmonėse: teorija ir praktika: disertacija
Alternative Title:
Formation of Organizational Culture in Lithuanian Companies: Theory and Practice
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
130, 5 lap., [1] žml. lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSiekiant, kad organizacija nuolat tobulėtų ir klestėtų rinkos sąlygomis, būtina, kad ji dirbtų pelningai. Taigi ji turi būti tikslingai valdoma. Vienas iš svarbių šiuolaikinio valdymo veiksnių – organizacinė specifinė kultūra. Organizacinės kultūros formavimas yra sąmininga, kryptinga, reikalaujanti didžiulių fizinių ir dvasinių jėgų bei žinojimo , kuris remiasi bendražmogiškomis vertybėmis ir visuotinai pripažintomis moralės normomis, organizacijos vadovo veikla. Analizė rodo, kad Lietuvos organizacijose mažai domimasi naujais, pažangiais valdymo metodais, taip pat ir organizacinės kultūros formavimu bei vystymu. Disertacinio darbo tyrimo objektas – organizacinės kultūros diagnostikos ir formavimo procesas verslo organizacijose. Darbo tikslas – ištirti organizacinės kultūros vietą organizacijojų vadyboje, jos formavimo pagrindus, tobulinti organizacinės kultūros tyrimo metodus bei formavimo modelius. Konkretūs tyrimai vykdyti Lietuvos pieno pramonės įmonėse. Apibendrinus tyrimus galima daryti tokias išvadas: strateginis organizacijų vystymas remiasi stipria organizacine kultūra, formuojama specifinių vertybių, reikalingų tik tai organizacijai, pagrindu. Siekiant sukurti organizacinę kultūrą, būtina diagnozuoti organizacijoje dominuojančias vertybes bei pačios organizacinės kultūros būklę įmonėje. Šaltinių studijos rodo, kad organizacinės kultūros formavimas metodų gausa nepasižymi. Organizacinė kultūra Lietuvoje yra nauja, nelabai suprantama ir nepanaudojama praktikoje įmonių konkurencingumui didinti ir strateginiam jų vystymui.

ENWhile seeking that an organization would constantly improve and prosper under market conditions, it is necessary that it would work profitably. Thus, it has to be purposively managed. The formation of organizational culture is voluntary, purposeful activities of the manager of an organization, which requires huge physical and spiritual strength and knowledge and which is based on the values common for all people and the moral norms generally accepted. The analysis shows that there is little concern about new, progressive management methods in the Lithuanian organizations as well as formation and development of organizational culture. The research object of the dissertation – a process of organizational culture diagnostics and formation in business organizations. The aim of the work – to analyse the position of organizational culture in the management of organizations, the foundations of its formation, to improve the methods of organizational culture research and formation models. Specific researches were performed in the Lithuanian companies of milk industry. After the analysis of the researches, the following conclusions can be made: strategic development of organizations is based on the strong organizational culture that is formed on the basis of specific values necessary only for that organization. In order to create the organizational culture, it is necessary to diagnose the values prevailing within an organization and the state of organizational culture itself within a company. In Lithuania the organizational culture is new, perceived not very well and unused in practice for improving the competitive ability and increasing their strategic development.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10343
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 50
Export: