Žlibinai. Bažnyčios varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žlibinai. Bažnyčios varpai
Alternative Title:
Žlibinai: church bells
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žlibinų bažnyčia; Varpai; 19th C.; 20th C.; Church of Žlibinai; Bells.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art.
EN
19th C.; 20th century; Church of Žlibinai.
Summary / Abstract:

LT1826 m. Žlibinų bažnyčios vizitacijos akte rašoma, kad bažnyčios bokštas naudotas kaip varpinė, kurioje kabojo du varpai. Dabar bažnyčioje nebenaudojamas guli skilęs didokas varpas, kurį 1908 m. Valdajuje nuliejo nelaimingo likimo liejimo meistras Aleksejus Usačiovas, todėl spėjama, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčioje buvo trys varpai. Tačiau per karą vienas ar du varpai buvo išvežti. Dabar nenaudojamas varpas buvo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei, funduotas Jeronimo Juozapavičiaus ir Petro Grauslio. Antrąjį varpą 1998 m. paaukojo Petras ir Kotryna Navickai, kai suskilo senasis varpas. Jis pirktas akcinėje bendrovėje „Bronzos amžius“. Varpas kuklaus dekoro, puoštas tik ranteliais, skambinama įsiūbuojant šerdį, o ne patį varpą.

ENIn 1826, Žlibinai church inspection record states that church tower was used as a bell-tower with two bells. Now, in the church, there is a disused biggish bell, which was cast in 1908 in Valdajus by casting craftsmen with a tragic destiny - Alexei Usachiov, therefore, one guesses that before the World War I, there were three bells in the church. However, during the war, one or more bells were taken away. Now disused bell was dedicated to glory of Holy Virgin Mary, funded by Jeronimas Juozapavičius and Peter Grauslys. The second bell in 1998 was donated by Petras and Kotryna Navickai, when the old bell fractured. It was bought from joint company “The Age of Bronze” (Bronzos amžius). The bell is of modest exterior, decorated only with a rim, tolling is performed by swinging a clapper rather than the bell itself.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1034
Updated:
2020-09-13 17:25:53
Metrics:
Views: 57    Downloads: 4
Export: