Medingėnai. Bažnyčios varpinė ir varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medingėnai. Bažnyčios varpinė ir varpai
Alternative Title:
Medingėnai: the church bell tower and the bell
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Miesteliai; Bažnyčios; Varpai; Varpinės; Medingėnai; Church.
Keywords:
LT
Bažnyčios / Churches; Medingėnai; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Varpai / Bells.
EN
Church.
Summary / Abstract:

LTNuo Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios šiek tiek į šiaurės vakarus, dešinėje centrinių šventoriaus vartų pusėje stovi mūrinė, dviejų aukštų, kvadratinio plano (6,15 x 6.15 m) varpinė. Pirmo aukšto sienos akmeninės, o kampai, durų ir trijų langų imitacijų angokraščiai raudonų plytų. Pirmą ir antrą aukštus skiria nedidelis karnizas. Antras aukštas plytų, tik tarpai nuo karnizo iki garsalangių apačios – akmenų. Kiekvienoje sienoje įrengta po akustinę angą, kurios uždaromos langinėmis. Stogas keturšlaitis, dengtas šiferiu. Virš jo iškyla bokštelis, prie kurio pritvirtintas metalinis kryžius su Paskutinį teismą skelbiančio angelo figūra. Varpinę suprojektavo Golinevičius. Leidimas statybai išduotas 1890 06 09. Varpinė įrengta 1891 m. Statinio sąmata 313 carinės Rusijos rublių. Lėšas statybai prižadėjo duoti vietinė dvarininkė iš Keturakių kaimo ponia Gorskienė. Iš dokumentų galime spręsti, jog tai trečia ar ketvirta Medingėnų bažnyčios varpinė. Pirmoji, minima 1779 m., buvo įrengta vartuose, XIX a. viduryje visi varpai sukelti į bažnyčios bokštą, 1875 m. vėl minima atskira medinė varpinė, kuri pastatyta ant stulpų. Dabar varpinėje kabo du instrumentai. Didysis varpas sveria 15 pūdų ir 23 svarus – t.y. virš 250 kg. Jis galėjo kainuoti apie 260 rublių. Instrumentas pagamintas 1862 m. Aleksandros Finlandskajos fabrike, Maskvoje. Puoštas dviem augalinėmis reljefinėmis juostomis. Skambinama ne įsiūbuojant patį varpą, o tik jo širdį. Instrumentas 1971 m. paskelbtas vietinės reikšmės taikomosios dekoratyvinės dailės paminklu. Du Medingėnų varpus paėmė vokiečiai per I Pasaulinį karą. [Iš leidinio]

ENA little to the northwest of Medingėnai Church of the Holy Trinity, on the right of the main gate to the churchyard stands a stone two-tier belfry that has a square plan (6.15 x 6.15 m). The walls of the lower tier are made of stone, while the corners and the reveals of the door and of three false windows feature red brick. A small cornice divides the two tiers. The upper tier is made of brick, with stone only appearing in the spaces between the cornice and the bottom of the windows. Each wall has an acoustic aperture with shutters. Above the hipper slate roof rises a small tower with a metal cross featuring a figure of an angel heralding the Judgement Day. The belfry was designed by Golinevičius. Permit for construction was issued on 09 06 1890. The budget of the belfry, outfitted in 1891, made up 313 roubles of Tsarist Russia. The funds were promised by Mrs Gorskienė, a local landlady from the Village of Keturakiai. Documents indicate that this is a third or fourth belfry of Medingėnai Church. The first belfry, mentioned in 1779, was built in the gate, while in the mid-19th c. all he bells were moved up to the church tower. A detached wooden belfry built on pillars was again mentioned in 1875. Presently, the belfry has two bells. The larger instrument weighs over 250 kg and may have cost around 260 roubles. This bell was cast in 1862 in the foundry of Aleksandra Finlandskaya in Moscow. Its decoration features two floral relief ribbons. The bell is sounded only by swinging its clapper. In 1971, the instrument was declared a local monument of applied decorative art. Two bells were removed from Medingėnai by the Germans in World War I.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1033
Updated:
2020-09-13 16:20:13
Metrics:
Views: 45    Downloads: 1
Export: