Kainodaros metodikos formavimas elektros energijos perdavimo paslaugai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainodaros metodikos formavimas elektros energijos perdavimo paslaugai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formulation of pricing methodology for electricity transmission service Kaunas, 2003 32 p. : schem
Summary / Abstract:

LTPasaulinės globalizacijos procesas vis labiau apima visas gyvenimo sritis, tarp jų ir elektros energetikos sektorių. Šio proceso poveikis ypač akivaizdus infrastuktūrinių tinklų pramonėje. Energetikos srityje didžioji dauguma autorių kainodarą supranta kaip išimtinai besiriamiančią kaštais. Toks požiūris identifikuoja atsilikimą kainodaros srityje ir sąlygoja per menką vartotojų poreikių tenkinimą. Pagrindinių šiame darbe nagrinėtų vadybos mokslo problemų esmę geriausiai nusako šie du tyrimo aspektai: - reguliuojamos monopolijos prekių kainodaros suformavimo principų nustatymas ir - kainodaros metodikos formavimas. Tyrimo pagrindą sudaro trys struktūriniai elementai, kurie nagrinėjami I-oje, II-oje ir III-oje dalyse. I-oje dalyje analizuojama eilė bendrosios kainodaros teorijų, gilinamasi į kainodaros teoriją skirtą monopilinėms įmonėms ir akcentuojami paslaugų kainodaros ypatumai. Analizė leido pažvelgti, išskirti ir apibendrinti teorinius bendrosios kainodaros bei reguliavimo aspektus, tinkamus taikyti monopolinės paslaugos kainodaroje. II-oje dalyje apžvelgiamos ir analizuojamos Lietuvos bei užsienio šalių perdavimo tinklų kainodaros ir jų specifika. III-oje dalyje pateikiamos metodologinės monopolinės įmonės kainodaros suformulavimo nuostatos bei jų taikymas elektros energijos perdavimo tinklų praktikoje. Išanalizavus teoriją, užsienio šalių praktinę patirtį ir Lietuvos situaciją, suformuoti pagrindiniai kainodaros formavimo principai, aptariamos pagrindinės perdavimo tinklų operatoriaus vadybos kryptys.

ENGlobalisation increasingly overwhelms all spheres of life including the electric power sector. The influence of globalisation is extremely felt in electricity grid industry. Pricing in electric power sector is seen as a cost-based one only by the most of authors. Such a view identifies poor pricing and conditions poor satisfaction of customer needs. The essence of important managerial problems analysed within this work is perfectly defined by these two aspects of research: 1) identifying the principles of product pricing under conditions of regulated monopoly, and 2) forming methodology of pricing. The research consists of three structural elements which are being analysed in Part I, Part II, and Part II. Part I presents a range of general pricing theories, refining on those focused on the monopolistic enterprises, and stresses particularities of service pricing. The analysis done in Part I assisted for reviewing, examining, and summarising theoretical and regulation aspects of pricing which might be applied under conditions of regulated monopoly in the area of services. Part II reviews and analyses pricing strategies of Lithuanian and foreign electric power grid. Part III delivers methodological provisions for setting prices in monopolistic enterprises and reveals their use in practice by electric power grids. After the analysis of theoretical aspects and practical experience of foreign and Lithuanian companies, the author forms the main pricing principles and discusses managerial directions of electric power grid operators.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10321
Updated:
2022-01-21 16:21:06
Metrics:
Views: 3
Export: