Įmonių restruktūrizavimo programų valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių restruktūrizavimo programų valdymas: disertacija
Alternative Title:
Management of Restructuring Programs in Companies
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
159 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas sukurtas įmonių restruktūrizavimo programų valdymo modelis, aprėpiantis visą restruktūrizavimo ciklą, būtent: 1) įmonės restruktūrizavimo poreikio įvertinimą; 2) restruktūrizavimo strategijos parengimą; 3) restruktūrizavimo programos įgyvendinimą; 4) restruktūrizavimo programos įgyvendinimo kontrolę; 5) restruktūrizavimo naudos įvertinimą. Pasiūlytų priemonių įmonių restruktūrizavimo programoms valdyti visuma analizuojama, detalizuojama iki formalizuoto aprašymo, tikrinamas įmonių restruktūrizavimo programų valdymo modelio praktinis priimtinumas realios praktikos požiūriu, įrodama, kad pasiūlytas modelis leidžia kompleksiškai spręsti įmonių restruktūrizavimo uždavinius, būtent: pagrįsti restruktūrizavimo poreikį, nustatant įmonės veiklos efektyvumą, plėtros galimybes, įmonės strategijos perspektyvumą konkurencinių pranašumų aspektu; parengti racionalią restruktūrizavimo programą atsižvelgiant į įmonės restruktūrizavimo specifiką; efektyviai valdyti restruktūrizavimo procesą; gerinti įmonės visų rūšių išteklių naudojimą; plėsti įmonių potencialo daugiatikslio naudojimo galimybes didinant įmonių konkurencingumą. [Iš leidinio]

ENThe article examines constructed model of managing company restructuring programs encompassing the whole cycle of restructuring, namely: 1) assessment of company restructuring needs 2) preparation of restructuring strategy; 3) implementation of restructuring program; 4) management of restructuring program implementation process; 5) evaluation of benefits provided by restructuring. The totality of suggested tools for management of company restructuring programs is analyzed, detailed down to a formal description; practical applicability of company restructuring programs management model is tested in respect of empirical data; the author proves that the formulated model allows to address company restructuring issues with complex solutions, namely: justifying a need for restructuring, establishing the effectiveness of company's operations, evaluating expansion possibilities, robustness of company's strategy from the perspective of competitive advantage; preparing rational restructuring program by taking into consideration specific features of company restructuring; effectively controlling restructuring process; improving the use of all kinds of company resources; extending the possibilities of multi-functional use of company potential by improving competitiveness of a company.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10317
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 14
Export: