Darbo sąnaudų analizė ir valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo sąnaudų analizė ir valdymas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
170 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje veikiančių įmonių sąnaudų struktūroje darbo sąnaudos, kaip rodo statistiniai duomenys, sudaro apie 15 proc. Materialinės sąnaudos yra ribojamos tiekėjų nustatytomis kainomis. Todėl įmonės šių sąnaudų dydžiui lemiamos įtakos praktiškai neturi. Darbo sąnaudų valdymas yra daug lankstesnis. Jas keičiant (didinant ar mažinant), galima daryti tam tikrą įtaką darbuotojų darbo našumui, kuris savo ruožtu didele dalimi lemia ir įmonių ekonominės veiklos efektyvumą. Disertacijoje „Darbo sąnaudų analizė ir valdymas“ nagrinėjami veiksniai turintys įtakos darbo sąnaudų dydžiui, sudėčiai ir struktūrai, darbo sąnaudų grupavimas, jų sudėtis. Siekiant įvertinti darbo sąnaudas, pateikiamas darbo sąnaudų įvertinimo rodiklis, kuris parodo, kiek pajamų uždirba vienas darbo sąnaudų litas ir darbo sąnaudų bei visų sąnaudų minimalaus santykio ribos rodiklis, kuris parodo, koks turėtų būti šis santykis, kad atitiktų planuojamą įmonės visos veiklos pelningumą. Disertacijoje, analizuojant darbo sąnaudas, siūloma nustatyti darbo sąnaudų įvertinimo rodiklį ateinantiems laikotarpiams pagal darbo sąnaudų įvertinimo prognozės etapų eiliškumą bei naudoti pateiktą darbo sąnaudų pelningumo piramidinę analizę. Siekiant įvertinti darbo sąnaudų valdymo reikšmę įmonės veiklos efektyvumui, disertacijoje taip pat nagrinėjamos darbo sąnaudų valdymo pagrindinės funkcijos. [Iš leidinio]

ENStatistical data show that labour costs of Lithuania-based companies make up about 15 percent in a total cost ladder. Material costs depends on prices of suppliers, thus companies can not influence them significantly. Labour cost management is much more flexible. Changes in labour costs (increase or decrease) may influence work efficiency of employees, which, in turn, greatly affects economic efficiency of a company. The thesis named “Labour Cost Analysis and Management” analyses factors that influence the size, the structure, the elements, the groups, and the composition of labour costs. In order to evaluate labour costs, the author proposes two ratios: 1) ratio of labour costs to income, which show how much income is obtained from one Litas of labour costs, and 2) ratio of labour costs to total costs, which shows the ideal proportion of these variables in order to reach planned profitability of a company. The thesis , through the analysis of labour costs, suggests identifying labour cost ratios for future periods following the sequence of labour cost forecasts and by using pyramid labour profitability analysis. Aiming to evaluate the importance of labour cost management on corporate efficiency, the thesis also analyses the main functions of labour cost management.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10310
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 19
Export: