Būsto įsigijimo finansavimo mechanizmas ir jo rezultatyvumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsto įsigijimo finansavimo mechanizmas ir jo rezultatyvumas: disertacija
Alternative Title:
Mortgage Financing and its Effectiveness
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
94 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe analizuojama Lietuvos būsto rinka, jos veikimas, atskirų elementų bei išorinės aplinkos įtaka rinkos funkcionavimo rezultatyvumui. Vienas iš būsto rinkos tikslų yra paskirstyti prekę, o būsto įsigijimas - esminis būsto ūkio sistemos funkcinis elementas, todėl tyrimo sfera buvo susiaurinta iki šio vieno sisteminio elemento būsenos pažinimo. Taip apibrėžtas tyrimo objektas suteikia galimybes išsamiai išnagrinėti būsto įsigijimo finansavimo procesą ir suprojektuoti, kaip galėtų būti padidintas jo veikimo rezultatyvumas. Tuo pačiu verta pažymėti, kad dėl tyrimo objekto specifikos vadybinis pažinimo aspektas artimai siejasi su finansiniu ir politiniu-teisiniu aspektais. Darbe išsamiai analizuojama kaip formuojasi ir vystosi būsto ūkis keičiantis visai ekonominei sistemai, iš komandinio ūkio pereinant prie rinkos ekonomikos; kokie pagrindiniai faktoriai lemia būsto administracinio paskirstymo mechanizmo transformaciją į būsto rinką, kokios yra pagrindinės būsto ūkio transformacijos išdavos; nuo kokių sąlygų priklauso būsto įsigijimo finansavimo rezultatyvumas stabilios ekonomikos aplinkoje, ir kas sąlygoja minėtą rezultatyvumą transformacijos procesų paveiktoje šalyje; kokios yra būtinos organizacinės procedūros ir priemonės, kad pradėtų veikti būsto įsigijimo finansavimo mechanizmas, ir kaip galima padidinti jo rezultatyvumą. Būsto įsigijimo finansavimo procesų modeliavimas specifinėms ūkio sąlygoms tampa aktualia teorine problema, kurios sprendimui ir skirtas šis disertacinis darbas. Jame nagrinėjamos vadybos mokslinės problemos esmę glaustai būtų galima apibrėžti taip: kokios organizacinės sąlygos nulemia būsto įsigijimo finansavimą ir kaip galima jas keisti, siekiant padidinti jo rezultatyvumą. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyses Lithuania’s real estate market, its functioning, the impact of individual elements as well as external environment on its effectiveness. One of the goals of the real estate market is to distribute products. Since home acquisition is an essential functional element of the real estate system, the research is focused on the single systemic element. A defined research object enables to analyse the process of mortgage financing and address its effectiveness. Because of the specifics of the research object, the managerial aspect is closely related to the financial as well as political-legal aspects. The work provides an extensive analysis of the development of the real estate market when the entire economic system is transitioning from the command-based economy to market economy. It analyses the main factors determining the transformation of real estate distribution to real estate market and the outcome of real estate transformation; it also addresses the conditions that determine the effectiveness of mortgage financing in a stable economy as well as in a country undergoing a transformation. The work also analyses the necessary organizational procedures and means for mortgage financing as well as ways to increase its effectiveness. The arrangement of mortgage financing processes under specific economic conditions is becoming an acute theoretical problem that is addressed in this dissertation. The work analyses the management problem that could shortly be defined as follows: what organizational conditions affect mortgage financing and how they could be changed to increase effectiveness.

Related Publications:
AB "SEB", AB "Swedbank" ir AB "Šiaulių bankas" būsto paskolos palyginamoji analizė / Martyna Grigaitytė, Aušrinė Lakštutienė. Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu. 2020, p. 122-129.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10309
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 14
Export: