Visuomenės ir pradžios mokyklos santykiai Lietuvoje 1918-1940 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės ir pradžios mokyklos santykiai Lietuvoje 1918-1940 metais: disertacija
Alternative Title:
Relations between the society and primary schools in Lithuania 1918–1940
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
120 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti visuomenės ir pradžios mokyklos santykių sklaidą Lietuvoje 1918-1940 metais, įvertinti jų reikšmę to laikotarpio bendrai švietimo sistemos plėtotei. Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti 1918-1940 metų Lietuvoje pedagoginį požiūrį, dariusį poveikį visuomenės ir pradžios mokyklos santykiams. Retrospektyviai atskleisti pradžios mokyklos vaidmenį nagrinėjamo laikotarpio visuomenės gyvenime. Aptarti visuomenės ir pradžios mokyklos Lietuvoje 1918-1940 m. santykių raišką, jų plėtotės tendencijas. Įvertinti (socialiniu pedagoginiu aspektu) visuomenės ir pradžios mokyklos santykių pasekmes. Naudoti šie tyrimo metodai: mokslinio, mokslo populiarinimo ir informacinės literatūros analizė pasirinkto tyrimo aspektu; dokumentinės medžiagos; teorinė analizė; metaanalizė; pokalbis ir apklausa. [Iš leidinio]

ENPurpose of the study – to analyse the development of relations between society and primary schools in Lithuania 1918–1940, assessing their meaning in the context of the general development of the education system at that time. Study tasks – to analyse the pedagogical outlook in Lithuania 1918–1940 and its effect on relations between society and primary schools. • To retrospectively portray the role of primary schools in the daily life of the society during the period under study. • To discuss manifestations and tendencies in the development of relations between society and primary schools in Lithuania 1918–1940. • To assess (from the social and pedagogical viewpoint) the outcomes of relations between society and primary schools. Research methods used were: analysis of academic, popular science and informational literature relating to the study topic; • documentary material; • theoretical analysis; • meta-analysis; • interview and survey.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10300
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 42
Export: