Tverai. Bažnyčios varpinė ir varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tverai. Bažnyčios varpinė ir varpai
Alternative Title:
Tverai: the belfry and bells of Tverai Church
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTŠvč. Mergelės Marijos Apsilankymo Tverų bažnyčios varpinė pastatyta 1907 m. kanauninko kunigo Juozapo Nonevičiaus (1840-1918) ir parapijiečių rūpesčiu bei lėšomis. Ji stovi ne šventoriuje, o kitoje gatvės pusėje, priešais centrinius šventoriaus vartus. Tai aukštas (virš 15 m) mūro pastatas vyraujantis miestelio panoramoje. Varpinė dviejų tarpsnių, stačiakampio plano (4,45 x 6,45 m) formos Pirmas aukštas mūrytas iš akmenų, tik durų angokraščiai akcentuoti raudonų plytų mūru. Antras aukštas raudonų plytų, kampuose su piliastrais. Sienų viršų puošia mūro arkos. Jame įrengtos keturios arkinės akustinės angos Stogas žemas, keturšlaitis, dengtas skarda, kaip ir pirmą aukštą nuo antro skiriantis karnizas. Varpinės stogas buvo įspūdingesnis, bet nudegė per 1941 06 24 gaisrą. Varpinėje kabo du varpai, kurie nulieti Vokietijoje. Ant vieno yra užrašas, kad 1924 m. pagamino Ulrichas Viaulė. Bažnyčios bokšte yra pritvirtinta signatūra, kuri nulieta 1783 m. Ji puošta dviem reljefinėmis augalinėmis juostomis. 2001 m. buvo surastos keturios varpo dūženos, iš kurių nustatyta, kad jis nulietas 1876-1895 m. laikotarpiu Pelagijos Usačiovos fabrike, Valdajuje (Rusija). Tveriškiai labai nukentėjo per abu pasaulinius karus, kai per kiekvieną iš jų neteko po du instrumentus. Labai įspūdingas buvo 1908 m. įkeltas varpas. Anksčiau stovėjusi varpinė, kuri buvo suręsta iki 1820 m. taip pat išsiskyrė savo didžiu. Ji buvo trijų aukštų. Pastatas du kartus remontuotas, bet 1897 m. buvo sukežęs, todėl tikslingiau atrodė statyti naują varpinę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tverai; Varpinės; Varpai; 19th C.; 20th C.; Tverai.

ENThe belfry of Tverai Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary was erected in 1907 by the effort and with the funds of Canon Juozapas Nonevičius (1840-1918) and the parish. It is situated outside the churchyard across the street, facing its main gate. The belfry is a high masonry building (over 15 m) that dominates the panorama of the town. The two-tier belfry is of a rectangular plan (4.45 x 6.45 m). The lower tier is made from stone, with red brick masonry only highlighting the door reveals. The upper tier, with pilasters in the corners, is made of red brick. The top of the walls is adorned with masonry arches. This tier features four arched acoustic apertures. The belfry’s low hipped metal roof used to be more impressive, but it was destroyed by fire on 24 06 1941. The belfry has two bells cast in Germany. The church tower has a signature cast in 1783 and adorned with two relief floral ribbons. 2001 saw the discovery of four broken fragments of the bell, indicating that the bell had been cast in the period of 1876-1895 in the foundry of Pelageya Ivanovna Usacheva in Valday (Russia). The town suffered great damages during both wars, loosing two bells each time. The bell installed in 1908 was especially impressive. The former belfry, built by 1820, was marked by a remarkable size. It was a three-tier structure. The building underwent two repairs, but in 1897 it was shaky, and construction of a new belfry seemed to be more reasonable.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1029
Updated:
2020-09-13 16:58:47
Metrics:
Views: 69    Downloads: 3
Export: