The situation of school changing in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The situation of school changing in Lithuania
Summary / Abstract:

LTMokyklos keitimas – abiem lytims beveik vienodai būdingas reiškinys. Ryšys tarp mokinio lyties ir ugdymo koncentro silpnas, bet statistiškai reikšmingas. Mokyklos keitimas vyksta kiekvieną mėnesį. Tačiau dažniausiai mokykla yra keičiama rugsėjo 1 d., t. y. prasidėjus naujiems mokslo metams. Kitais mėnesiais mokyklos keitimas vyksta žymiai rečiau. Dažniausiai mokykla keičiama pirmojo trimestro eigoje, o rečiausiai – trečiojo trimestro eigoje. Tarp mokyklos keitimo laiko ir ugdymo koncentro egzistuoja silpnas, bet statistiškai reikšmingas ryšys: pusę mokinių, pakeitusių mokyklą pačioje mokslo metų pradžioje (rugsėjo 1 d.), mokosi 9–12 klasėse (t.y. trečias-ketvirtas koncentrai); o mažiausią dalį sudaro pirmajame koncentre besimokantys mokiniai. Egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp mokinių lyties ir mokyklos keitimo laiko: pačioje mokslo metų pradžioje (rugsėjo 1 d.) mokyklą keičia nežymiai didesnė dalis mergaičių negu berniukų. Beveik pusė mokinių, keisdami mokyklą, renkasi vidurinę mokyklą. Mažiausia kaita vyksta mokyklose-darželiuose. Lyginant su kitais mokyklų tipais, gana retai mokiniai keičia mokyklą į pradinę ir jaunimo mokyklą. Egzistuoja statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo ryšys tarp ugdymo koncentro, kuriame yra keičiama mokykla, ir pakeistos mokyklos tipo.

ENChanging a school is a phenomenon equally characteristic to both sexes. The correlation between the sex of students and the concentres of the education is weak but statistically significant. Schools are changed all over the year, but the most often it happen on September 1, i.e. at the beginning of a new school year. During other months, schools are changed less often. The most often schools are changed during the first trimester, and the least often during the third trimester. The time of changing a school and the concentres of the education are related by weak but statistically significant correlation: half of students who changed schools in the beginning of a school year are 9-12 year students (i.e. the 3-4th concentres); students of the first concentre make the smallest part of those who change schools. There is statistically significant correlation between the sex of students and the time of changing a school: in the beginning of a new school year schools are changed by slightly bigger part of girls than boys. Changing a school, almost half of children choose secondary schools. The least turnover is experienced at school-kindergartens. Enough rare students change their schools to primary or youth ones, compared to the other types of schools. There is statistically significant correlation of medium strength between the concentres of the education, when a school is changed, and the type of a school changed.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Improving the organization of pupils‘ transfer fromschool to school: Lithuanian case / Liudmila Rupšienė, Bronislovas Bitinas. Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 1 (55), p. 62-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10280
Updated:
2020-12-15 22:36:24
Metrics:
Views: 11
Export: