Rietavas. Bažnyčios varpinė ir varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rietavas. Bažnyčios varpinė ir varpai
Alternative Title:
Rietavas: church bell-tower and bells
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rietavo bažnyčia; Varpinės; Varpai; 18th C.; Church of Rietavas.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art.
EN
18th C.; Church of Rietavas.
Summary / Abstract:

LTRietavo bažnyčios kairiajame bokšte įrengta varpinė, kurioje kaba trys nemaži varpai. Instrumentus rietaviškiai naudoja ne tik religinėms apeigoms, bet ir laikui skelbti: prieš skelbdamas valandas prabyla mažesnysis varpas, o po to muša valandas didysis. Varpais skambinama iš bokšto apačios, prie jų pririštomis ilgomis virvėmis ir metaliniais plaktukais, kurie valdomi elektra iš zakristijos. Didžiojo varpo paviršius saikingai ornamentuotas, puoštas Švč. Mergelės Marijos ir žuvies skulptūriniais reljefais, kurių priešingoje pusėje išdėstytas lotyniškas tekstas. Jo skersmuo – 105,5 cm, aukštis be karūnos – 81 cm. Visi trys varpai datuoti: seniausias iš jų – mažasis, nulietas 1614 m., vidutinis – 1740 m., didysis – 1762 m. Pastarieji du perlieti antrą kartą. 2002 m. pradėta bažnyčios restauracija, kurios metu sutvirtintas bokštas, pakeisti visi aštuoni garsalangiai, sijos, ant kurių sukabinti visi trys varpai, perdanga.

ENIn the left tower of Rietavas church, there is a bell-tower, where three sizeable bells hang. Rietavas inhabitants use the instruments not only for religious ceremonies, but also to announce time: before announcing hours the smaller bell tolls, then the big bell tolls hours. Bells are tolled from the base of the tower, by long ropes attached to them and metal hammers, which are electrically controlled from the sacristy. The surface of the bigger bell is moderately ornamented, it is decorated by sculptural outlines of Holy Virgin Mary and fish, on the opposite side, there is Latin text inscribed. Its diameter– 105,5 cm, height without a crown – 81 cm. All three bells are dated: the oldest one among them is the smaller one, it was cast in 1614, the middle one in 1740, the bigger one in 1762. The latter two were recast for the second time. In 2002, there began church restoration, used to reinforce the tower, to replace all eight sound-windows, beams, which were used to hang the bells, ceiling.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1028
Updated:
2020-09-13 16:58:22
Metrics:
Views: 56    Downloads: 4
Export: