Gegrėnai. Bažnyčios Jėzaus Nazariečio skulptūra ir altorių paveikslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gegrėnai. Bažnyčios Jėzaus Nazariečio skulptūra ir altorių paveikslai
Alternative Title:
The Statue of Jesus of Nazareth and Church Altarpieces
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LT1754 m. statytoje Gegrėnų bažnyčioje buvo įrengti trys vėlyvojo baroko stiliaus altoriai, puošti paveikslais ir skulptūromis. Per laiką kiek pakito altorių dekoro elementai, tačiau jų struktūra liko autentiška. Vertingiausias kūrinys – didžiojo altoriaus titulinė Jėzaus Nazariečio skulptūra ir ją dengiantis Skausmingosios Dievo Motinos paveikslas. Didelio formato statiškos kompozicijos Jėzaus Nazariečio skulptūra sukurta XVIII a. viduryje nežinomo liaudies meistro, turėjusio didelę meninę patirtį. Šios skulptūros prototipas – buv. Trinitorių bažnyčios Vilniuje skulptūra. XVIII a. tapytas Skausmingosios Dievo Motinos paveikslas vertintinas kaip netradicinės, Lietuvos sakralinėje dailėje retai sutinkamos, tačiau Europoje plačiai plitusios kompozicijos pavyzdys. Šoninių Šv. Teklės ir Šv. Martyno altorių paveikslai vertingi keliais požiūriais. Šventųjų kulto sklaidos požiūriu vertingas šv. Teklės paveikslas. Šios šventosios atvaizdai Lietuvos, ypač Žemaičių vyskupystės dailėje itin reti. Kiti paveikslai atspindi daugumos nedidelių provincijos bažnyčių altorinių meno kūrinių ne itin aukštą, profesionalumo ir įtaigumo prasme, meninį lygį ir tarsi sudaro bendrąjį XVIII–XIX a. sakralinės tapybos foną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Altoriai; Šventieji; Bažnyčios; Church; Saints.

ENBuilt in 1754, Gegrėnai Church had three late Baroque altars decorated with pictures and statues. The elements of décor have undergone slight changes over time, but their structure has retained authenticity. The most valuable work of art is the titular statue of Jesus of Nazareth and the picture of the Painful Mother of God covering the statue. The large-scale statue of Jesus of Nazareth of static composition was made by an experienced but unknown folk artist in the mid-18th c. The prototype of the statue was a sculpture from the Church of Trinitarians in Vilnius. The 18th-c. picture of the Painful Mother of God is an example of non-traditional composition that is rare in Lithuanian sacred art but is widespread in Europe. The pictures of St. Thecla and St. Martin on the side altars are valuable from several perspectives. St. Thecla’s picture is valuable from the viewpoint of the spread of the saints’ cult. Images of this saint in Lithuania, particularly in the art of the Samogitian Diocese, are especially rare. The other pictures reflect the fairly low artistic level of works of art present in most small provincial churches, in terms of professionalism and persuasion, and make up the general background of the 18th-19th-cc. sacred painting, as it were.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1026
Updated:
2020-09-09 19:22:48
Metrics:
Views: 56
Export: