Rankininkų meistriškumo ugdymo optimizavimas: detreniruotumo kitimo dinamika pereinamuoju laikotarpiu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankininkų meistriškumo ugdymo optimizavimas: detreniruotumo kitimo dinamika pereinamuoju laikotarpiu: disertacija
Alternative Title:
Optimisation of the training of handball players: dynamic of changes of detraining in the transitional period
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
132 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Optimization of training handball athletes: alteration of detraining in transition period Kaunas, 2005 39 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje atsakoma į probleminius klausimus: kaip optimizuoti rankininkų rengimą, kokius taikyti fizinius krūvius, jų apimtį ir intensyvumą, kokias parinkti fizinių krūvių bei atsigavimo priemones, kaip derinti šių priemonių taikymą pereinamuoju laikotarpiu. Tyrimais teoriškai pagrįsta pasyvaus poilsio ir aktyvios fizinės veiklos trukmės bei konkrečios fizinio aktyvumo programos poveikis rankininkų sportiniam pasirengtumui ir rankininkų detreniruotumo požymių tarpusavio sąveika. Darbe pagrindžiama hipotezė, kad sportininkų aktyvi pereinamojo laikotarpio fizinė veikla, optimaliai parinkta periodo trukmė bei turinys gali padėti kryptingai valdyti rankininkų detreniruotumą, sudaryti palankias prielaidas jų meistriškumui ugdyti. Tyrimo tikslas – nustatyti rakininkų pereinamojo laikotarpio rengimo trukmės ir turinio poveikį detreniruotumo optimaliam kitimui. Teikiami šie esminiai tyrimo rezultatai: 1. Pereinamojo laikotarpio pasyvaus poilsio trukmės poveikis rankininkų detreniruotumo kitimas; 2. Aktyvios fizinės veiklos programų veiksmingumas rankininkų detreniruotumo kitimams pereinamuoju laikotarpiu; 3. Rankininkų amžiaus ir meistriškumo bei pereinamojo laikotarpio trukmės ir turinio priklausomybė; 4. Rankininkų pasyvaus poilsio ir aktyvios fizinės veiklos krūvių derinimas rankininkų rengimui pereinamuoju laikotarpiu optimizuoti. [Iš leidinio]

ENThe dissertation answers problem questions on optimisation of the coaching of handball players, application of physical load, its volume and intensity, selection of means of physical load and recovery, harmonisation of application of these means in the transitional period. Research was carried out to substantiate durations of passive rest and active physical activities and effects of specific physical activity programmes upon athletic readiness of handball players and interaction of characteristics of detraining. The paper proves the hypothesis that active phase of the transitional period of athletes, optimal selection of duration and content may help manage detraining of handball players and create favourable preconditions for development of their athletic excellence. The aim of the research is to determine the effect of the duration and content of the transitional period of handball players upon optimal changes in detraining. The key results of the survey are as follows: 1. Effect of duration of rest in the transitional period upon changes in the detraining; 2. Efficiency of active physical activity programmes upon changes in the detraining of handball players in the transitional period; 3. Dependence between age and excellence of handball players and duration and content of the transitional period; 4. Harmonisation of passive rest and active physical workout of handball players for the optimisation of training of handball players in the transitional period.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10255
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 7
Export: