Gintališkės bažnyčios tapyba ir skulptūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gintališkės bažnyčios tapyba ir skulptūra
Alternative Title:
The Painting and Sculpture of Gintališkė Church
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Šventieji; Bažnyčios; Gintališkė; Church; Saints.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Gintališkė; Šventieji / Saints.
EN
Church; Saints.
Summary / Abstract:

LTGintališkės bažnyčios altorinių ir pavienių paveikslų rinkinį sudaro XVIII–XIX a. kūriniai, sukurti profesionalių dailininkų, vietinių pasimokiusių tapytojų ir liaudies meistrų. Iš profesionaliosios kūrybos pavyzdžių vertingiausias Šv. Juozapo paveikslas, apie 1845 m. tapytas pagal Simono Čechavičiaus to paties pavadinimo paveikslą. Vietinių pasimokiusių dailininkų tapytiems kūriniams priskiriami Švč. Jėzaus Vardo ir šv. Mato paveikslai, atspindintys šiai tapytojų grupei būdingus meninės raiškos bruožus. Iš liaudiškos patirties kūrybos vertingiausi yra Švč. Dievo Motinos, Nukryžiavimo, šv. Kazimiero paveikslai ir 1861 m. nežinomo liaudies meistro nutapytos Kryžiaus kelio stotys su lietuviškais užrašais. Šio nežinomo tapytojo kūrinių, pasižyminčiu daugiafigūrių kompozicijų ekspresyvumu ir kolorito dekoratyvumu, yra ir kitose šio regiono bažnyčiose. Tradicinės ikonografijos medinė Jėzaus prie stulpo skulptūra sukurta įgudusio liaudies meistro. Šio ikonografinio tipo skulptūrų Žemaičių vyskupystėje reta. [Iš leidinio]

ENThe collection of altarpieces and individual pictures of Gintališkė Church includes 18th-19th-cc. works created by professional painters, local trained artists and folk artists. Among the examples of professional artistic work, the most valuable item is the picture of St. Joseph painted around 1845 and modelled on Simonas Čechavičius' painting of the same title. Local artists are supposed to have been the authors of the pictures of the Holy Name of Jesus and of St. Mathew, which reflect features of artistic expression specific to this group of painters. Of the folk style paintings, the most valuable pieces are the pictures of the Holy Mother of God and of St. Casimir, as well as the Stations of the Cross with Lithuanian inscriptions, painted in 1861 by an unknown folk artist. Works of this unknown painter, marked by expressiveness of multiple figure compositions and decorativeness of colours, are also found in other churches of the region. The wooden statue of Jesus of traditional iconography by the pillar was made by a skilled folk artist. Sculptures of this iconographic type are rare in the Samogitian Diocese.

Related Publications:
Trinapolio trinitorių bažnyčios meninis inventorius ir jo paveldas / Regimanta Stankevičienė. Menotyra. 2016, t. 23, Nr. 1, p. 35-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1024
Updated:
2020-09-09 19:24:13
Metrics:
Views: 49
Export: