Platelių bažnyčios altorių paveikslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Platelių bažnyčios altorių paveikslai
Alternative Title:
Plateliai Church Altarpieces
Keywords:
LT
18 amžius; Plateliai; Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTBeveik visi išlikę Platelių bažnyčios tapybos kūriniai priklauso Lietuvos baroko kultūrai, apima plačią ikonografinę skalę, atspindi sakralinės tapybos tradiciją ir jos ypatumus. Tai liudija ne tik altoriniai paveikslai, bet ir išlikę pavieniai kūriniai. Prie vertingiausių tapybos paminklų priskirtini Šventų apaštalų Petro ir Povilo, Šventosios Šeimos, Jėzaus Nazariečio bei Šv. Onos paveikslai, tapyti nežinomų Lietuvos dailininkų. XVIII a. pirmoje pusėje tapytas Jėzaus Nazariečio paveikslas akivaizdžiai liudija Jėzaus Nazariečio kulto populiarumą ir intensyvią sklaidą po visas Lietuvos vyskupijų bažnyčias. Tuo tarpu Šv. Onos paveikslas liudija šios šventosios populiarumą Žemaičių vyskupystėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Šventieji; Bažnyčios; Plateliai; Church; Saints.

ENAlmost all the paintings that have survived in Plateliai Church belong to Lithuania’s Baroque culture, embrace a broad iconographic scale and reflect the tradition and features of sacred painting. Proof of this is found not only in the altarpieces but also in individual works of art. The most valuable monuments of painting include the pictures of St. Peter and St. Paul, of the Holy Family, of Jesus of Nazareth and of St. Ann, painted by unknown Lithuanian artists. The picture of Jesus of Nazareth from the first half of the 18th c. is a clear evidence of the popularity and intensive spread of Jesus’ cult throughout all the churches of the Lithuanian dioceses. Meanwhile, St. Ann’s picture indicates the popularity of this saint in the Samogitian Diocese.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1023
Updated:
2020-09-09 19:24:46
Metrics:
Views: 59
Export: